LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

Aktualności 2016/2017

                        Ostrów Lubelski 07.12.2016r

Protokół otwarcia ofert

Dotyczy przetargu na dostawę produktów żywnościowych znak: I-4243-010K\2016

       W dniu 7 grudnia 2016r. o godz.9:15 zgodnie z ustalonym terminem otwarcia ofert Komisja Przetargowa Zamawiającego powołana zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim nr 22/2016 z dnia 06.12.2016.r. w składzie:

  1. Przewodniczący – Rafał Wójtowicz
  2. Członek – Ewa Kornacka

3.   Sekretarz – Elżbieta Pacek
dokonała otwarcia ofert w/w postępowaniu .

  1. 1.Termin składania ofert minął 07.12.2016r. o godz. 9:00
    1. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację poszczególnych pakietów zamówienia.
    2. Komisja stwierdziła, że w terminie wpłynęło 3 oferty przetargowe następujących firm/osób:

I.   IGLOTEX-ŁUKASZ Sp. z o.o.,16-070 Choroszcz, Porosły 99, FILIA W LUBLINIE

20-330 Lublin ul. Wł. Grabskiego 23

pakiet nr. I - kwota – 30438,44

termin płatności za fakturę   - 28 dni

II.   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lodex

21-200 Parczew ul. Kolejowa 131

pakiet nr. I - kwota – 37843,44

termin płatności za fakturę   - 21 dni

 

 

III. PHU „BEST” K. Zachoszcz, B. Lipski sp. J, 21-100 Lubartów ul. Nowodworska 1h

pakiet nr. I - kwota – 30354,05

termin płatności za fakturę   - 21 dni

 

 

 

4. Po dokonaniu otwarcia ofert zakończono jawne posiedzenie komisji bez udziału Wykonawców.

5. Sprawdzenie kompletności oferty, dokonanie jej oceny oraz ocena dostarczonych      przedmiotów zamówienia nastąpi w części niejawnej.

6. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni listownie oraz zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/

Sporządził sekretarz komisji Elżbieta Pacek

Dnia 6 grudnia mieszkańców Internatu Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim zbudziły niespodziewanie dzwonki św. Mikołaja.

Niestrudzony staruszek wraz z asystentką wręczył mocno jeszcze zaspanym młodzieńcom  podarki dla pociechy i szczęścia oraz rózgi - symbol dyscypliny i poskramiania wszelkich pokus.

Tego dnia śniadanie wyjątkowo smakowało ;)

                                                                 Mikołajowi pomagały wychowawczynie Agnieszka Jachewicz i Elżbieta Pacek.

 

„Barbórka” w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim

„Barbórka” to tradycyjne święto górnicze obchodzone 4 grudnia ,w dniu Świętej Barbary. Z tej okazji w środowisku górniczym odbywają się liczne uroczystości, głęboko osadzone w górniczych tradycjach.

Również w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim, gdzie od ponad 40 lat kształcą się przyszli górnicy, kultywuje się tradycje związane z tym zawodem.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie klas kończących będą uczestniczyć w ceremonii „Skoku przez skórę” - w ten sposób symbolicznie zostaną włączeni do Stanu Górniczego.

Obrzęd przyjęcia zuchów do braci górniczej przeprowadzają „Stare Strzechy” czyli doświadczeni górnicy, którzy po upewnieniu się, że młodzi znają górniczy ”kodeks” i „będą stać na straży godności stanu górniczego, a sumiennym i ofiarnym spełnianiem swych obowiązków będą mu dodawać słusznej chwały” ,zezwalają młodym na skok przez skórę, rozpiętą przed bryłą węgla. Dalej następuje przypasanie tej skóry do bioder i uderzenie szpadą. Formuła wypowiadana przez Starszyznę ;”Bądź nam bratem i przyjacielem” oraz uścisk dłoni ostatecznie włączają lisa do górniczej społeczności. Pamiątką udziału w tej ceremonii jest podpis złożony w Księdze Gwareckiej. Uroczystość kończy wspólne odśpiewanie górniczego hymnu.

Ceremonia „Skoku przez skórę” to niecodzienny i widowiskowy element życia społeczności Zespołu Szkół, w którym rokrocznie uczestniczą znamienici goście.

W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: starosta powiatu lubartowskiego Fryderyk Puła, dyrektor d/s zarządzania zasobami ludzkimi w LW „Bogdanka” Agata Warda, kierownik d/s bhp w Lubelskim Węglu Bogdan Kowal, członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz emerytowani nauczyciele zawodów górniczych.

Codzienność uczniów Zespołu Szkół, chcących związać swą przyszłość z górnictwem, to nauka i przygotowanie do pracy w wymagającym zawodzie. Bo górnicy to wyjątkowa grupa zawodowa. Wyróżnia ich zawodowa solidarność i szacunek do tradycji.

Bardzo wielu absolwentów Zespołu Szkół to górnicy - pracownicy L.W. „Bogdanka”. Również wielu przyszłych absolwentów właśnie tam podejmie pracę, aby zapewnić swoim rodzinom stabilność w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

W dniu Górniczego Święta pozdrawiamy Górniczą Brać tradycyjnym „Szczęść Boże!”.

 

Wyjątkowa uroczystość odbyła się 30 listopada 2016 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jej powodem było wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród 233 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego nie zabrakło ucznia Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. Wicewojewoda Roberta Gmitruczuk i lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk wręczali dyplomy i składali gratulacje w imieniu Premier Beaty Szydło i Minister Edukacji Anny Zalewskiej. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 3G Technikum Zawodowego Jacek Jedut, który w roku szkolnym 2015/2016 uzyskał najwyższą średnią - 5.2.Towarzyszyły mu mama i wychowawczyni. Uroczystość uświetnił swoim występem Chór Preludium z Przedszkola nr 83 w Lublinie. Jackowi, który jest również stypendystą Starosty Lubartowskiego, serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w bieżącym roku szkolnym!

 

Szkolny  konkurs  „Henryk Sienkiewicz życie i twórczość” rozstrzygnięty!

24 listopada 2016 r. w bibliotece Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim odbył się konkurs popularyzujący wiedzę na temat biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza.

W rywalizacji wzięły udział trzyosobowe drużyny z siedmiu klas. Uczniowie zmagali się z zagadnieniami dotyczącymi życia i twórczości Henryka Sienkiewicza w formie: prezentacji multimedialnej, quizu, krzyżówki, kreatywnego  myślenia, puzzli, testu, czytania ze zrozumieniem.

Po zaciętej rywalizacji jury konkursu w składzie: pani dyrektor Lucyna Włodarczyk, Aneta Frelich, Elżbieta Sawuła oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, ogłosili laureatów. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy IV G Technikum Górniczego : Karol Sawuła, Krystian Wlazły i Dominik Fajks. Drugie miejsce zajęli przedstawiciele klasy II M  Technikum Mechanicznego: Piotr Cabaj, Błażej Woźniak i Arkadiusz Słowik. Trzecie miejsce zajęła drużyna z klasy IV M Technikum Mechanicznego: Hubert Stasikowski, Mateusz Ligęza, Radosław Markiewicz.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, zaś wszyscy uczestnicy nagrody pocieszenia. Zwycięzcy wezmą udział w powiatowym konkursie dotyczącym wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Dziękujemy wszystkim za udział i dobrą zabawę!

W ramach przygotowań do konkursu przedstawiciele społeczności szkolnej wysłuchali  konferencji naukowej o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza zorganizowanej przez Towarzystwo  Ziemi Ostrowa Lubelskiego. Dziękujemy za zaproszenie.

                                                                  Organizatorzy

23 listopada 2016 roku w Lublinie, w związku z publikacją „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego” ,odbyło się ważne spotkanie z Zastępcą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Organizatorzy - Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni - zaprosili także naszą młodzież wraz z opiekunką Szkolnego Koła Ekologicznego, panią Anną Szczuką. Reprezentanci Zespołu Szkół: Dominik Jędruszuk, Paweł Ksok, Damian Matusiak, Marcin Wronka przysłuchwali się wykładom  i dyskusjom na temat  bardzo ważnych, aktualnych  problemów ekologicznych  województwa lubelskiego.

 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO


    8 listopada odbył się Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości, który otworzył Dyrektor naszej szkoły Pan Krzysztof Wąsala życząc wszystkim zawodnikom wygranej.
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. W rozgrywkach uczestniczyło 22 uczniów reprezentujących poszczególne klasy Zespołu Szkół. Podczas zawodów panowała miła atmosfera. Wszyscy uczestnicy rozgrywali swoje mecze zgodnie z zasadą fair play. Do finału przeszło trzech najlepszych zawodników, którzy stoczyli zaciętą walkę „każdy z każdym”.  
    Mistrzem Szkoły został uczeń klasy 4G Patryk Szewczak. Kolejne punktowane miejsca zajęli: Piotr Litomski z klasy 4M i Grzegorz Brytan z klasy 3Z.
Finalistów uhonorowano zasłużonymi pucharami.
Gratulujemy. Życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

ping_2

W przeddzień 11 listopada społeczność Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim zebrała się w szkolnej stołówce, by przypomnieć młodzieży polskie drogi do Niepodległości. Uroczystą akademię poprzedziło ślubowanie uczniów klasy Im. Przedstawiciele pierwszoklasistów, w tym uroczystym dniu, ślubowali na sztandar Zespołu Szkół, że będą pilnie wypełniać swoje obowiązki i dbać o dobre imię szkoły. W ten sposób oficjalnie zostali włączeni do społeczności szkolnej. Po tej części akademii uczniowie z klas 3g i 3m, przygotowani przez panią Ewę Krzywicką Dzioch we współpracy z panią Anetą Frelich, przypomnieli zebranym o trudnym fragmencie historii naszego kraju. Na podniosłą atmosferę wpłynęły wspólnie śpiewane pieśni patriotyczne oraz recytowane przez uczniów wiersze. Akademię zakończył dyrektor szkoły pan Krzysztof Wąsala, który podkreślił znaczenie pamięci historycznej oraz podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie tej uroczystości. 

 

Dzień Edukacji Narodowej 2016

13 października w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rozpoczął ją dyrektor szkoły pan Krzysztof Wąsala, który powitał nauczycieli, nauczycieli emerytów, przedstawicieli Rady Rodziców, pracowników obsługi oraz przybyłych gości: Starostę Lubartowskiego pana Fryderyka Pułę, dyrektora Domu Pomocy Społecznej pana Tadeusza Fitucha oraz kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej panią Elizę Franczak. ,  

Następnie dyrektor podziękował nauczycielom za trud wkładany w wychowanie młodych ludzi i życzył, by ta praca przynosiła wymierne efekty, czyli sukcesy uczniów w dorosłym życiu. Głos zabrał również Starosta Lubartowski pan Fryderyk Puła, który poza słowami uznania wręczył nagrody szczególnie zasłużonym nauczycielom naszej szkoły, paniom: Annie Szczuce i Marcie Wasilewskiej Dras.

Miłym akcentem kończącym akademię stała się część artystyczna przygotowana przez uczniów z klas 4g i 3g, którzy oświadczyli, że mają poczucie humoru i dystans do szkolnej rzeczywistości, a następnie przedstawili „jeden dzień z życia ucznia i nauczyciela.”

 

30 września obchodziliśmy swoje święto w pięknej scenerii lasów parczewskich. Letnia pogoda prowokowała do opuszczenia szkolnych murów. Wychowawczyni, pani Marta Wasilewska- Dras zaprosiła nas na rajd pieszy Szlakiem Królewskim, prowadzącym do pięknego zakątka naszego regionu – Bobrówki. Przez kilka godzin mogliśmy się napawać pięknem przyrody i łapać ostatnie promienie słońca. Na miejscu czekała nas kolejna niespodzianka- ognisko. Przy wspólnym pieczeniu kiełbasek, wspominaliśmy nasz pierwszy rajd integracyjny i snuliśmy plany na najbliższą przyszłość. Właśnie w pierwszym roku nauki w ostrowskim technikum poznaliśmy to urocze miejsce. Teraz przyszło się nam z nim pożegnać. Za kilka miesięcy pożegnamy też szkołę. To nasz ostatni Dzień Chłopaka w Zespole Szkół. Szkoda upływającego czasu...