LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

A A A

Aktualności 2020/2021

ozdobnik

 

Śp. Józef Tatara 
- ur. 6 listopada 1946 roku w Czerniejowie
– zm. 3 stycznia 2021 roku w Ostrowie Lubelskim.

   Jeden z pionierów szkolnictwa zawodowego w naszym mieście. Rozpoczął pracę 1 września 1967 roku w grupie nauczycieli, którzy przed 54 laty powoływali do życia Zasadnicza Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. W tej placówce przepracował 35 lat. Zaczynał pracę jako absolwent technicznych szkół średnich, w systemie zaocznym ukończył Politechnikę Rzeszowską z dyplomem magistra mechanika.

   Chociaż szkoła zmieniała profil kształcenia, pan Józef Tatara konsekwentnie zajmował się szkoleniem zawodowym młodzieży jako technolog obróbki skrawaniem, jako współtwórca bazy szkolenia praktycznego, opiekun i innowator pracowni technicznej na terenie warsztatów szkolnych. Awansował też w hierarchii stopni górniczych: w 1989 – inżynier górniczy II stopnia, w 1995 – inżynier górniczy I stopnia. W roku 2000 otrzymał stopień nauczyciela mianowanego.

   Pan Józef Tatara – ceniony i lubiany przez młodzież, był organizatorem i opiekunem szkolnej organizacji harcerskiej w ZSG. Wraz z młodzieżą urządzał harcówkę, adaptując pomieszczenia gospodarcze w internacie. Uczestniczył aktywnie w akcjach rekrutacyjnych wraz ze swymi podopiecznymi. W 1988 Wspólnota Węgla Kamiennego w Lublinie powołała Józefa Tatarę na stanowisko komendanta obozu harcerskiego w Krzemionkach. Jako opiekun harcerzy organizował przez wiele lat pomoc ludziom starszym, samotnym i weteranom II wojny światowej. Była to nowatorska forma wolontariatu młodzieżowego. Jego uczniowie w trakcie zajęć praktycznych wykonywali szereg cennych pomocy dydaktycznych.

   Był szanowany i ceniony przez kolegów nauczycieli za życzliwość, skromność i współpracę. Nagradzany przez kolejnych dyrektorów, był też nominowany do odznaczeń państwowych: w 1976 – Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania, w 1998 – Złoty Krzyż Zasługi.

   Przez ponad pięćdziesiąt lat mieszkał ze swoją rodziną wśród nas na osiedlu „Bakałarz”.

   Zapamiętamy Cię, Józiu zawsze uśmiechniętego, skorego do towarzyskich pogawędek i zapracowanego przy uprawie miniaturowego ogródka i polerowaniu do połysku swojego samochodu. Nie skarżyłeś się nigdy na nic, dlatego trudno uwierzyć, że tak szybko nas opuściłeś. Odszedłeś jako jeden z trzech starych pedagogów Zespołu Szkół w krótkim czasie, nagle i niespodziewanie.

   Żegnamy Cię z żalem.

   Składamy wyrazy głębokiego współczucia Córce Annie Skrzypek z Rodziną.

   Koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

 

krzyzW cichej krainie, gdzie ból nie sięga

Już słyszysz Boga głos serdeczny:

„Pokój Ci wieczny.”

 

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI W SESJI STYCZEŃ - LUTY 2021

 Komunikaty dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać ́zdający w części pisemnej oraz praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

Załączniki:
Pobierz plik (1_aKomunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017.pdf)1_aKomunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017.pdf700 kB23 Pobieranie
Pobierz plik (1_Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017.pdf)1_Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017.pdf318 kB19 Pobieranie
Pobierz plik (EGZAMIN W CZASIE COVID19 - WYTYCZNE .pdf)ZASADY NA EGZAMINIE - COVID191154 kB37 Pobieranie
Pobierz plik (PRZEBIEG EGZAMINU_zima_2021-1.ppt)PREZENTACJA3911 kB36 Pobieranie
Pobierz plik (wykaz zdających.pdf)HARMONOGRAM EGZAMINU 203 kB94 Pobieranie

W 2020 r. 434 uczniów z województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów. W tym gronie znalazło się dwóch najlepszych uczniów Zespołu Szkół – uczeń klasy 2G Hubert Kaczmarczyk, który zakończył pierwszą klasę ze średnią ocen 5,47 oraz Michał Lutomski z klasy 2Mp – ze średnią 5,26. Uroczyste wręczenie dyplomów podpisanych przez premiera odbyło się podczas stacjonarnych zajęć praktycznych, które od końca listopada odbywają się w szkolnej sztolni i w halach warsztatów. Dyrektor ZS Ryszard Smerdel pogratulował Hubertowi i Michałowi życząc im dalszych sukcesów w nauce oraz rozwijania zainteresowań i pasji. Stypendium na pewno będzie w tym pomocne.

Warto przypomnieć, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Od roku szkolnego 2019/2020 wysokość stypendium została zwiększona do 3 000 zł. Warto więc się uczyć i sięgać po taką nagrodę.

Gratulacje dla Laureatów!

J.G.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Ks. J. Twardowski

Śp. Aleksander Jakoniuk  (1946-2020)

Aleksander Jakoniuk był  cenionym długoletnim nauczycielem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. Zarówno życie osobiste, jak i zawodowe związał  za na zawsze z naszym miastem. W 1968 roku został zatrudniony jako nauczyciel fizyki i matematyki w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zasadniczej Szkole Rolniczej, w latach 1974-1975 pełnił funkcję zastępcy dyrektora.  W swojej drodze zawodowej był też dyrektorem banku, naczelnikiem gminy i radnym. W 1986 roku wrócił do pracy nauczycielskiej w Zespole Szkół, gdzie pracował do 2004 r., gdy przeszedł na emeryturę. W szkole przez wiele lat opiekował się organizacjami młodzieżowymi, był też wiceprezesem OSP.

Śp. Aleksander Jakoniuk zmarł w wieku 74 lat. Był zaangażowany w pracę dydaktyczną i wychowawczą, brał udział w życiu społeczności Ostrowa Lubelskiego. Zawsze był lubianym i szanowanym przez młodzież pedagogiem. Ceniliśmy Go jako dobrego brydżystę, pełnego humoru kolegę oraz życzliwego i skromnego człowieka.

Żegnaj Olku.

Odszedłeś, ale pozostaniesz w naszej pamięci, gdyż człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć.

Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim śp. Aleksandra.

znicz

Informujemy, że zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960)

zajęcia praktyczne dla klasy czwartej odbędą się w piątek o godzinie 10.00.

 

Tolerancja jest harmonią różnorodności.

Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój.

Ile razy w Twoim życiu zdarzyło Ci się usłyszeć lub wypowiedzieć słowo tolerancja? Ile swojego cennego czasu poświęciłeś/łaś na to, by odpowiedzieć sobie na pytania: Czym tak naprawdę jest dla Ciebie  tolerancja ? Jak ją rozumiesz? Jak ją czujesz, tam w głębi Twojego serca? Czy jesteś osobą tolerancyjną? Czy zawsze czy tylko wtedy, kiedy jest to dla Ciebie wygodne? Z jakim nastawieniem wchodzisz w świat w  którego budowie stanowisz tak   ważny element ? Co zrobiłeś/aś dzisiaj, by zachować harmonię w różnorodności Twojego świata? Na ile jest to dla Ciebie ważne?

 Tysiące innych pytań cisnął się na usta, kiedy myślimy i mówimy o tolerancji. Jest ona bowiem istotnym warunkiem do bycia człowiekiem oraz godnego przeżywania swojego człowieczeństwa. Tolerancja stanowi  istotną wartość na drodze do zaspokojenia podstawowej potrzeby człowieka jaką jest  poczucie bezpieczeństwa. Ludzkość nie przeszła obojętnie obok tego zagadnienia, widząc na osi  historii jak wielką krzywdę może wyrządzić światu jej brak, bowiem w puste miejsce powstałe z owego braku tolerancji wkradają się dyskryminacja, nietolerancja i nienawiść panosząc się tam bez umiaru.

W celu stanowczego powiedzenia  NIE dla braku tolerancji, co roku 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto to  zainicjowane zostało przez UNESCO a następnie 12 grudnia 1995 roku ustanowione przez Zgromadzenie ONZ jako odpowiedź na rosnącą falę nietolerancji, która przejawiała się między innymi poprzez dyskryminację, przemoc czy też rasizm. Następstwem tego wydarzenia było przyjęcie przez kraje członkowskie UNESCO Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji, która wybrzmiała następująco:

 Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”   

Owa deklaracja jest swego rodzaju kierunkowskazem na drodze do bezpiecznego, pełnego szacunku i dobra jutra. Ważne jest, by każdy  krok wykonany w kierunku drugiego człowieka zostawiał po sobie ślad szacunku, akceptacji, wolności, tolerancji…

A Ty? Jak się zachowasz i co zrobisz, by Twoje jutro było bardziej tolerancyjne?

                                        M.W.