Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
w roku szkolnym 2015/2016

Aneta Sochal przewodnicząca
Andrzej Markiewicz
wiceprzewodniczący
Grzegorz Zieliński sekretarz
Marzena Banucha skarbnik
 
Zbigniew Sochal członek prezydium
Marzanna Moskwa członek prezydium

 

Komisja Rewizyjna

Monika Martyniuk - przewodnicząca
Mariusz Kloc
Edyta Kubicka