Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
w roku szkolnym 2017/2018

Grzegorz Zieliński
przewodniczący
Andrzej Markiewicz
wiceprzewodniczący
Bogusław Izdebski
sekretarz
Marzena Banucha skarbnik
 
   
   

 

Komisja Rewizyjna


Mariusz Kloc
Edyta Kubicka