KADRA ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM

DYREKTOR 

Krzysztof Wąsala

WICEDYREKTOR 

Lucyna Włodarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

Anna Jurek Baran

KIEROWNIK INTERNATU 

Elżbieta Pacek

 

Kierownik Administracyjno -Gospodarczy

 Rafał Wójtowicz

 

PEDAGOG SZKOLNY

Ewa Bunia

 

SEKRETARIAT

Elżbieta Wiśniewska

 

 

Nauczyciele:

 

 

1 Edyta Petryszak
2 Ewa Bunia
3 Leszek Czarnecki
4 Joanna Czapska
5 Mirosław Dras
6 Tadeusz Drozd
7 Sławomir Pękała
8 Zenon Dzioch
9 Alina Fic
10 Katarzyna Florek
11 Aneta Frelich
12 Barbara Fituch
13 Joanna Gołębiowska
14 Andrzej Gruszczyk
15 Henryk Harmasz
16 Agnieszka Jachewicz
17 Katarzyna Jałocha
18 Magdalena Kobyłka
19 Magdalena Kołton
20 Tadeusz Korzan
21 Ewa Krzywicka-Dzioch
22 Elżbieta Pacek
23 Longina Rosińska
24 Elżbieta Sawuła
25 Henryka Siepsiak
26 Macin Skrzypek
27 Anna Szczuka
28 Paweł Szkuat
29 Artur Ulatowski
30 Marzena Waleńciuk
31 Marta Wasilewska-Dras
32 Krzysztof Wąsala
33 Lucyna Włodarczyk
34 Józef Woźniak
35 Rafał Wójtowicz
36 Joanna Żołnierczuk-Smerdel