Aktualności 2016/2017

Jako stali bywalcy zajęć na siłowni szkolnej w Zespole Szkół postanowiliśmy wziąć udział w konkursie sprawdzającym nasza siłę i  wytrzymałość. Z pomocą  wychowawczyni wspólnie ustaliliśmy konkurencje oraz regulamin spotkania. Niewielkie sprzeczki dotyczące doboru ćwiczeń tylko wzmocniły naszą motywację do działania. A ponieważ lubimy rywalizację - nie mogliśmy doczekać się zajęć. Sala w tym dniu przeżywała prawdziwe oblężenie toteż wielu kolegów nas dopingowalo. Po 4 konkurencjach jury wyłoniło zwycięzców:
1 miejsce - Paweł Ksok kl. 3g
2 miejsce - Konrad Grzywaczewski kl. 4g
3 miejsce - Dawid Giza kl. 3g.
Poza podium : Jakub Kloc kl. 3m

Dziękujemy współuczestnikom konkursu za wyrównana walkę.  Gratulujemy siły.
Jest siła!  Jest moc!

Wychowankowie wraz z opiekunem sekcji sportowej - Katarzyną Florek :-)

 

                        Ostrów Lubelski 07.12.2016r

Protokół otwarcia ofert

Dotyczy przetargu na dostawę produktów żywnościowych znak: I-4243-010K\2016

       W dniu 7 grudnia 2016r. o godz.9:15 zgodnie z ustalonym terminem otwarcia ofert Komisja Przetargowa Zamawiającego powołana zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim nr 22/2016 z dnia 06.12.2016.r. w składzie:

  1. Przewodniczący – Rafał Wójtowicz
  2. Członek – Ewa Kornacka

3.   Sekretarz – Elżbieta Pacek
dokonała otwarcia ofert w/w postępowaniu .

  1. 1.Termin składania ofert minął 07.12.2016r. o godz. 9:00
    1. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację poszczególnych pakietów zamówienia.
    2. Komisja stwierdziła, że w terminie wpłynęło 3 oferty przetargowe następujących firm/osób:

I.   IGLOTEX-ŁUKASZ Sp. z o.o.,16-070 Choroszcz, Porosły 99, FILIA W LUBLINIE

20-330 Lublin ul. Wł. Grabskiego 23

pakiet nr. I - kwota – 30438,44

termin płatności za fakturę   - 28 dni

II.   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lodex

21-200 Parczew ul. Kolejowa 131

pakiet nr. I - kwota – 37843,44

termin płatności za fakturę   - 21 dni

 

 

III. PHU „BEST” K. Zachoszcz, B. Lipski sp. J, 21-100 Lubartów ul. Nowodworska 1h

pakiet nr. I - kwota – 30354,05

termin płatności za fakturę   - 21 dni

 

 

 

4. Po dokonaniu otwarcia ofert zakończono jawne posiedzenie komisji bez udziału Wykonawców.

5. Sprawdzenie kompletności oferty, dokonanie jej oceny oraz ocena dostarczonych      przedmiotów zamówienia nastąpi w części niejawnej.

6. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni listownie oraz zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/

Sporządził sekretarz komisji Elżbieta Pacek

Dnia 6 grudnia mieszkańców Internatu Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim zbudziły niespodziewanie dzwonki św. Mikołaja.

Niestrudzony staruszek wraz z asystentką wręczył mocno jeszcze zaspanym młodzieńcom  podarki dla pociechy i szczęścia oraz rózgi - symbol dyscypliny i poskramiania wszelkich pokus.

Tego dnia śniadanie wyjątkowo smakowało ;)

                                                                 Mikołajowi pomagały wychowawczynie Agnieszka Jachewicz i Elżbieta Pacek.

 

„Barbórka” w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim

„Barbórka” to tradycyjne święto górnicze obchodzone 4 grudnia ,w dniu Świętej Barbary. Z tej okazji w środowisku górniczym odbywają się liczne uroczystości, głęboko osadzone w górniczych tradycjach.

Również w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim, gdzie od ponad 40 lat kształcą się przyszli górnicy, kultywuje się tradycje związane z tym zawodem.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie klas kończących będą uczestniczyć w ceremonii „Skoku przez skórę” - w ten sposób symbolicznie zostaną włączeni do Stanu Górniczego.

Obrzęd przyjęcia zuchów do braci górniczej przeprowadzają „Stare Strzechy” czyli doświadczeni górnicy, którzy po upewnieniu się, że młodzi znają górniczy ”kodeks” i „będą stać na straży godności stanu górniczego, a sumiennym i ofiarnym spełnianiem swych obowiązków będą mu dodawać słusznej chwały” ,zezwalają młodym na skok przez skórę, rozpiętą przed bryłą węgla. Dalej następuje przypasanie tej skóry do bioder i uderzenie szpadą. Formuła wypowiadana przez Starszyznę ;”Bądź nam bratem i przyjacielem” oraz uścisk dłoni ostatecznie włączają lisa do górniczej społeczności. Pamiątką udziału w tej ceremonii jest podpis złożony w Księdze Gwareckiej. Uroczystość kończy wspólne odśpiewanie górniczego hymnu.

Ceremonia „Skoku przez skórę” to niecodzienny i widowiskowy element życia społeczności Zespołu Szkół, w którym rokrocznie uczestniczą znamienici goście.

W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: starosta powiatu lubartowskiego Fryderyk Puła, dyrektor d/s zarządzania zasobami ludzkimi w LW „Bogdanka” Agata Warda, kierownik d/s bhp w Lubelskim Węglu Bogdan Kowal, członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz emerytowani nauczyciele zawodów górniczych.

Codzienność uczniów Zespołu Szkół, chcących związać swą przyszłość z górnictwem, to nauka i przygotowanie do pracy w wymagającym zawodzie. Bo górnicy to wyjątkowa grupa zawodowa. Wyróżnia ich zawodowa solidarność i szacunek do tradycji.

Bardzo wielu absolwentów Zespołu Szkół to górnicy - pracownicy L.W. „Bogdanka”. Również wielu przyszłych absolwentów właśnie tam podejmie pracę, aby zapewnić swoim rodzinom stabilność w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

W dniu Górniczego Święta pozdrawiamy Górniczą Brać tradycyjnym „Szczęść Boże!”.

 

Wyjątkowa uroczystość odbyła się 30 listopada 2016 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jej powodem było wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród 233 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego nie zabrakło ucznia Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. Wicewojewoda Roberta Gmitruczuk i lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk wręczali dyplomy i składali gratulacje w imieniu Premier Beaty Szydło i Minister Edukacji Anny Zalewskiej. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 3G Technikum Zawodowego Jacek Jedut, który w roku szkolnym 2015/2016 uzyskał najwyższą średnią - 5.2.Towarzyszyły mu mama i wychowawczyni. Uroczystość uświetnił swoim występem Chór Preludium z Przedszkola nr 83 w Lublinie. Jackowi, który jest również stypendystą Starosty Lubartowskiego, serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w bieżącym roku szkolnym!