Aktualności 2016/2017

    Chyba każdy przyzna, że Boże Narodzenie, to  najpiękniejsze święta spośród wszystkich świąt, szczególnie radosne, pełne dobrych uczuć, tradycji, pachnące piernikiem, choinką. Świąteczny nastrój, podkreślił krótki występ artystyczny, przygotowany przez młodzież mieszkającą w internacie. Po występie i wspólnym kolędowaniu pan dyrektor Krzysztof Wąsala oraz pani kierownik Elzbieta Pacek, złożyli wszystkim wychowankom, pracownikom i zaproszonym gościom świąteczne życzenia pomyślności w Nowym Roku 2017.

W tym roku szkolnym nasi uczniowie po raz kolejny wzięli udział w akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, której celem jest pomoc dzieciom wychowującym się w domach dziecka i rodzinach zastępczych. To już siedem nasta edycja tej akcji, a my uczestniczymy w niej od pięciu lat.

9 grudnia uczniowie naszej szkoły walczyli o zwycięstwo w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej.
Wszystkie mecze zostały rozegrane z ogromnym zacięciem. Zawodnicy walczyli o każdą piłkę, nie zapominając o zasadzie fair play.
Po meczach rozegranych w dwóch grupach:
I grupa                                             II grupa
klasa 3 G                                        klasa 2 Z
klasa 4 G                                        klasa 1 M
klasa 3 M                                        klasa 4 M

25 XI 2016 r. w Zespole Szkół Górniczych odbył się Barbórkowy Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie „Barbórka 2016”. Organizatorami byli: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – Dział BHP oraz ZSG w Łęcznej.

W tym roku odbył się po raz pierwszy w nowej formule, gdyż zaproszenie do udziału w nim otrzymały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne województwa lubelskiego, które kształcą w zawodach górniczych, a uczniowie realizują praktyki zawodowe w LW „Bogdanka” S.A.

Naszą szkołę – po raz pierwszy uczestniczącą w tym konkursie - reprezentowali: Jedut Jacek, Ożóg Maciej, Ksok Paweł, Niedbalski Dominik, Szałachwij Bartłomiej,

W jury konkursowym zasiedli: Sławomir Ostrowski Nadsztygar ds. BHP  LW Bogdanka” S.A., Kamil Patyra Społeczny Inspektor Pracy LW Bogdanka” S.A. oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego ZSG w Łęcznej pan Józef Rudzki.

Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 60 pytań i 30 min. na udzielenie odpowiedzi. Test nie był łatwy, zawierał m.in. pytania takie jak: Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i obsługę maszyn, urządzeń i instalacji? Jakie warunki muszą być spełnione, aby powierzyć pracownikom obsługę maszyn, urządzeń i instalacji w zakładzie górniczym? Co rozumiemy pod pojęciem skłonności górotworu i skał do tąpań? Czy można wysłać zastęp ratowników do akcji, gdy w bazie nie ma zastępu ubezpieczającego? I wiele innych.

Nasz reprezentant Jacek Jedut zajął miejsce czwarte

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety: mydełka w formie bryły węgla, kubeczki, smycze, notesy, długopisy.

Nagrody główne zwycięzcom zostały wręczone 2 grudnia podczas uroczystości barbórkowych w ZSG Łęczna. Wręczył je zastępca prezesa  zarządu LW Bogdanka pan Adam Partyka.

Nagrody sponsorowali: LW „Bogdanka” S.A., Fundacja Solidarni Górnicy, NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A., ZZG w Polsce LW „Bogdanka” S.A., ZZ ”Kadra” LW „Bogdanka” S.A., ZZ „Przeróbka”  LW „Bogdanka” S.A.

Przez 3 tygodnie pracowaliśmy nad przygotowaniem dekoracji świątecznych w naszym Internacie. Przedmiotem działań były łańcuchy choinkowe oraz gwiazdy, które zawisły na korytarzach na pierwszym i drugim piętrze, a także na gazetce świątecznej. Pomysły na gwiazdy świąteczne zaczerpnelismy z internetu, jednak staraliśmy się je udoskonalić według własnego gustu. W końcowym etapie działań brało udział wielu uczniów. Jednak wychowawczyni najbardziej doceniła wysiłek i zaangażowanie Dominika Jedruszuka z kl. 1 m., Marcina Wronki z kl. 1 m., Patryka Szabały z kl. 2 z. oraz Pawła Ksoka z kl. 3 m. Uczniowie ci zostaną nagrodzeni. 
Warsztaty miały na celu zintegrowanie młodzieży, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, propagowanie kultywowania zwyczajów i tradycji świątecznych, doskonalenie umiejętności manualnych.
Uczestnikom warsztatów Dziękujemy i Gratulujemy pomysłowości. 
Wychowankowie wraz z organizatorem - 
p. Katarzyną Florek.