KIERUNEK NA DOBRĄ SZKOŁĘ

Get Adobe Flash player

Aktualności 2014/2015

ZIMOWE MANEWRY 2015

Zimowe manewry pod hasłem „Si vis pacem para bellum – 2015”

Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny.

 

 

31 stycznia 2015 roku na terenie lasów parczewskich odbyły się manewry, które zorganizowało LubelskieŚrodowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Amii Krajowej. Manewry obejmowały działania partyzanckie i anty-partyzanckie, a ich celem było doskonalenie umiejętności działań dywersyjnych i rozpoznawczych zimą w terenie leśnym. Osobą odpowiedzialną za organizację manewrów był Pan Andrzej Mazurek.

Młodzież z Ostrowa Lubelskiego w tym z Zespołu Szkół (Damian Krasucki, Łukasz Kozłowski, Artur Lato, Grzegorz Falkowicz)utworzyła dwudziestoosobowy pododdział o pseudonimie „Ostrów-Prokop”. Mieliśmy za zadanie chronić most znajdujący się na Prokopie przed wysadzeniem przez wrogie jednostki. W tym celu podzieliliśmy naszą grupę na  trzy- i czteroosobowe patrole, które rozmieściliśmy wzdłuż skraju lasu przy Łąkach Ochoża na północny zachód od drogi Gościniec. Były to miejsca, w których wypatrywaliśmy zbliżającego się w naszą stronę wroga. Przy samym moście zorganizowaliśmy posterunek, który był ostatnią linią oporu.

Pierwszym zadaniem,  jakie dostałem od dowódcy, było wysłanie patrolu do kwatery głównej po moździerz. Miał on wzmocnić naszą linie obrony. Zdecydowałem, że pojedzie nasz jedyny patrol zmechanizowany nr 6. Po trudach drogi żołnierze odebrali moździerz, lecz w drodze powrotnej zostali ostrzelani przez wroga. Kierowca został ranny w nogę i nie mógł chodzić, natomiast pojazd został unieruchomiony. Poprosiłem dowódcę,  aby wysłał drużynę medyczną do rannego, natomiast jeden z naszych patroli wysłałem po moździerz.

W trakcie prowadzenia patroli na pozycji 30/16/1 zauważyliśmy Niemców przedzierających się przez łąki Ochoża. Natychmiast o tym fakcie zameldowałem do kwatery głównej. Następnie poczekaliśmy, aż dywersja będzie w zasięgu naszej broni i otworzyliśmy ogień! Po chwili, na odgłos rozlegających się strzałów, pojawili sięstrzelający w stronę wroga ułani na koniach. Niemcy zostali zmuszeni do odwrotu. Dostaliśmy rozkaz zorganizowania grupy pościgowej, aby deptać dywersji po piętach i aby czuli nasz oddech na plecach. Poinformowałem o miejscu i kontakcie ogniowym pozostałe patrole oraz rozkazałem, aby wzmogli  czujność w przydzielonych rejonach. Sam ze swoją grupą ruszyłem w pościg na zachód za wrogiem. Po pewnym czasie otrzymałem meldunek od patrolu nr 3, że zauważyli wroga na pozycji 29/16/3. Rozkazałem stałą obserwację. Następnie otrzymałem meldunek od tego samego patrolu, że najprawdopodobniej dywersja próbuje ich okrążyć. Z obawy o życie kolegów rozkazałem, aby się wycofali i spotkali z nami na pozycji 29/15/4. Po dotarciu w umówione miejsce połączyliśmy siły i razem zaczęliśmy patrolować okoliczny las. Na jednaj z leśnych dróg zauważyliśmy ślady zmierzające w stronę południową, stwierdziliśmy, że dywersja przeszła naszą linię obrony i zmierza w stronę mostu Prokop. Ruszyliśmy za nimi w pościg. Będąc 700 metrów od mostu usłyszeliśmy pierwsze strzały, więc przyspieszyliśmy tempo, biegliśmy tak szybko, ile sił w nogach. Zameldowałem do naszego dowództwa o ataku na most. W odpowiedzi otrzymałem jedno słowo: WALCZYĆ! Po dotarciu na miejsce, starcie ogniowe z wrogimi jednostkami już dobiegło końca. Czy most został zdobyty?A to już kwestia sporna.

Zimowe manewry bardzo się nam spodobały. Dowódca pochwalił nas za odpowiednie przygotowanie i dobrą organizację. Zamierzam z moją grupą kontynuować wojskowe szkolenie w ramach OTK (Obrony Terytorialnej Kraju) i wciągać w to, coraz więcej młodzieży.

Marcin Skrzypek


STUDNIÓWKA 2015

" Czas ucieka i matura coraz bliżej... "

W sobotę 31 stycznia 2015 roku tradycyjnie odbył się w naszej szkole Bal Studniówkowy.

O godzinie 19:00 prowadzący go maturzyści przywitali Gości, Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Rodziców oraz Koleżanki i Kolegów. Następnie Dyrektor Zespołu Szkół - Pan Krzysztof Wąsala oficjalnie rozpoczął Bal. Po przemówieniu Pana Dyrektora  młodzież podkreśliła swój szacunek do tradycji i obyczajów zapraszając Dyrekcję i Wychowawców do zatańczenia Poloneza. A zachętą były słowa poety - Adama Mickiewicza:

"(...)Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,

i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi(...)".

Gdy wybrzmiały ostatnie takty tego dostojnego, staropolskiego tańca przedstawiciele klas maturalnych złożyli podziękowania tym, którzy przez cztery lata towarzyszyli im w szkolnej rzeczywistości: Dyrekcji, Wychowawcom oraz Rodzicom. Swoją wdzięczność okazali symbolicznym bukietem kwiatów. Ostatnim elementem rozpoczęcia Balu Studniówkowego był walc, który wprowadził wszystkich w taneczny nastrój. Nie zabrakło atrakcji podczas tego spotkania. Po kolacji maturzyści przygotowali krótką prezentację klas. Niespodzianką wieczoru był tort, który rodzice przygotowali wychowawcom. Były także zdjęcia grupowe z wychowawcami... Muzycznie spotkanie uświetnił Zespół "Hawana", który swoją grą i śpiewem zachęcał wszystkich do wspólnej zabawy.

Za Sto Dni uczniowie klas maturalnych będą już absolwentami ...                                     k.f.SUKCES W SKALI KRAJU

Sukces w skali kraju!

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim od dawna stoi na wysokim poziomie. Jest to jedyna we Wschodniej Polsce placówka, która dysponuje bogatym zapleczem do kształcenia w zawodzie górnika. Szkolna sztolnia to jedno z nielicznych istniejących w Polsce ćwiczebnych wyrobisk. Certyfikowana spawalnia,  stanowiska egzaminacyjne do przeprowadzania zewnętrznego egzaminu zawodowego w zawodzie technik górnictwa podziemnego oraz  współpraca z licznymi partnerami wpływają na sukcesy edukacyjne szkoły.  Potwierdzeniem tego są wyniki zewnętrznych egzaminów, których zdawalność wśród absolwentów wynosi 100%.

Do tego  doszedł kolejny sukces. W opublikowanym ostatnio rankingu edukacyjnym Perspektywy, który pokazuje najlepsze ponadgimnazjalne szkoły w kraju, Technikum Zawodowe w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim kształcące w zawodzie mechanik uplasowało się na 4 miejscu w Polsce!

1

Technikum w ZS

Gorzyce

2

Technikum nr 5 w ZS Mechanicznych

Gorzów Wlkp.

3

I Technikum im. M. Skłodowskiej-Curiew w CKZiU

Pionki

4

Technikum Zawodowe w ZS

Ostrów Lubelski

5

Technikum w ZS Górniczo-Energetycznych

Konin

 

Bez wątpienia jest to sukces w skali nie tylko powiatu czy województwa, jest to sukces na skalę ogólnopolską!  Niewielka szkoła z Ostrowa Lubelskiego bez żadnych obaw może konkurować z dużymi, renomowanymi placówkami i odnosić sukcesy. W tym miejscu należy wyjaśnić, że ranking ten przeprowadzany jest na podstawie wyników zewnętrznego egzaminu zawodowego, z którym mierzą się wszyscy absolwenci Technikum. Tak wysoką, zaszczytną lokatę  zapewnili szkole  uczniowie, którzy – dzięki profesjonalnemu wsparciu nauczycieli, przygotowujących ich do egzaminu oraz pracy w zawodzie - bez problemu poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi.  Sukces Zespołu Szkół ogromnie cieszy oraz potwierdza jakość pracy szkoły. Dowodzi również, że szkoła na równie wysokim poziomie kształci górników i mechaników.

Bardzo serdecznie gratulujemy!

Kolejna sesja egzaminacyjna zakończona 100% sukcesem!

Kolejna sesja egzaminacyjna zakończona 100% sukcesem!

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim to szkoła, która jest liderem kształcenia zawodowego w zawodzie technik górnictwa podziemnego zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym.

O jakości kształcenia i wysokim poziomie nauczania świadczą przede wszystkim wyniki egzaminów zewnętrznych. W ostatnich latach zdawalność wśród absolwentów Technikum Zawodowego oraz Policealnej Szkoły Zawodowej wyniosła 100%. Wynikiem na tym samym imponującym poziomie 100% zakończyła się także sesja zimowa 2014r. Do egzaminu przystąpiło 58 słuchaczy tym razem Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego i wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

Sukces ten cieszy szczególnie, gdyż był to pierwszy egzamin zawodowy przeprowadzony zgodnie z nowymi zasadami. Słuchacze KKZ zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje M.11 Eksploatacja złóż podziemnych. Wynik jest dowodem na to, że w Zespole Szkół na równie wysokim poziomie kształci się w technikum dziennym jak i w formach pozaszkolnych – Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Na niewątpliwy sukces słuchaczy podczas egzaminu zawodowego wpływa wykwalifikowana kadra oraz jedyne po tej stronie Wisły zaplecze dydaktyczne –górnicze wyrobiska ćwiczebne.

Gratulujemy serdecznie!

image001

image003

image005

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Spotkanie z rodzicami

12 grudnia w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim  odbyło się  spotkanie z rodzicami. Rozpoczęła je pani wicedyrektor Lucyna Włodarczyk, która wykorzystując środki audiowizualne, przybliżyła zebranym przyczyny problemów wychowawczych i edukacyjnych młodzieży.   Szczególną uwagę pani wicedyrektor zwróciła na rolę współpracy rodziców ze szkołą, podkreślając ,że rodzicom jak i  nauczycielom przyświeca wspólny cel, którym jest dobro, bezpieczeństwo i sukces edukacyjny dziecka. Pani wicedyrektor naświetliła jednocześnie negatywne skutki pozornie niewinnych wagarów, wspomniała o konieczności obiektywnego patrzenia na własne dziecko oraz podkreśliła potrzebę rozmowy i zainteresowania sprawami młodych ludzi.

Spotkanie ogólne zakończył dyrektor Zespołu Szkół  pan Krzysztof Wąsala  składając  zebranym życzenia z okazji zbliżających się świąt.  Kolejnym etapem  były indywidualne konsultacje z wychowawcami  w klasach, gdzie rodzice dokładnie zapoznali się z wynikami półrocznej pracy swych pociech.

Bardzo serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie, okazane zainteresowanie oraz zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie. 


POWIAT LUBARTOWSKI

powiat

MOS

Statystyki


Wizyt dzisiaj121
Wizyt wczoraj250
Wizyt w miesiącu371
WIzyt w tym roku16503
Wszystkich wizyt224132
Max jednego dnia859
Booty dzisiaj147