LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

A A A

Aktualności 2020/2021

22.01.2021r. odbędzie się zebranie z rodzicami online.

W godzinach od 17 do 18 będą odbywały się konsultację poprzez e-dziennik (wiadomości) z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem.

Godziny spotkań klasowych wychowawcy przekażą Państwu indywidualnie.

 

ozdobnik

 

Śp. Józef Tatara 
- ur. 6 listopada 1946 roku w Czerniejowie
– zm. 3 stycznia 2021 roku w Ostrowie Lubelskim.

   Jeden z pionierów szkolnictwa zawodowego w naszym mieście. Rozpoczął pracę 1 września 1967 roku w grupie nauczycieli, którzy przed 54 laty powoływali do życia Zasadnicza Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. W tej placówce przepracował 35 lat. Zaczynał pracę jako absolwent technicznych szkół średnich, w systemie zaocznym ukończył Politechnikę Rzeszowską z dyplomem magistra mechanika.

   Chociaż szkoła zmieniała profil kształcenia, pan Józef Tatara konsekwentnie zajmował się szkoleniem zawodowym młodzieży jako technolog obróbki skrawaniem, jako współtwórca bazy szkolenia praktycznego, opiekun i innowator pracowni technicznej na terenie warsztatów szkolnych. Awansował też w hierarchii stopni górniczych: w 1989 – inżynier górniczy II stopnia, w 1995 – inżynier górniczy I stopnia. W roku 2000 otrzymał stopień nauczyciela mianowanego.

   Pan Józef Tatara – ceniony i lubiany przez młodzież, był organizatorem i opiekunem szkolnej organizacji harcerskiej w ZSG. Wraz z młodzieżą urządzał harcówkę, adaptując pomieszczenia gospodarcze w internacie. Uczestniczył aktywnie w akcjach rekrutacyjnych wraz ze swymi podopiecznymi. W 1988 Wspólnota Węgla Kamiennego w Lublinie powołała Józefa Tatarę na stanowisko komendanta obozu harcerskiego w Krzemionkach. Jako opiekun harcerzy organizował przez wiele lat pomoc ludziom starszym, samotnym i weteranom II wojny światowej. Była to nowatorska forma wolontariatu młodzieżowego. Jego uczniowie w trakcie zajęć praktycznych wykonywali szereg cennych pomocy dydaktycznych.

   Był szanowany i ceniony przez kolegów nauczycieli za życzliwość, skromność i współpracę. Nagradzany przez kolejnych dyrektorów, był też nominowany do odznaczeń państwowych: w 1976 – Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania, w 1998 – Złoty Krzyż Zasługi.

   Przez ponad pięćdziesiąt lat mieszkał ze swoją rodziną wśród nas na osiedlu „Bakałarz”.

   Zapamiętamy Cię, Józiu zawsze uśmiechniętego, skorego do towarzyskich pogawędek i zapracowanego przy uprawie miniaturowego ogródka i polerowaniu do połysku swojego samochodu. Nie skarżyłeś się nigdy na nic, dlatego trudno uwierzyć, że tak szybko nas opuściłeś. Odszedłeś jako jeden z trzech starych pedagogów Zespołu Szkół w krótkim czasie, nagle i niespodziewanie.

   Żegnamy Cię z żalem.

   Składamy wyrazy głębokiego współczucia Córce Annie Skrzypek z Rodziną.

   Koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

 

krzyzW cichej krainie, gdzie ból nie sięga

Już słyszysz Boga głos serdeczny:

„Pokój Ci wieczny.”

 

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI W SESJI STYCZEŃ - LUTY 2021

 Komunikaty dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać ́zdający w części pisemnej oraz praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

Załączniki:
Pobierz plik (1_aKomunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017.pdf)1_aKomunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017.pdf700 kB27 Pobieranie
Pobierz plik (1_Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017.pdf)1_Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017.pdf318 kB22 Pobieranie
Pobierz plik (EGZAMIN W CZASIE COVID19 - WYTYCZNE .pdf)ZASADY NA EGZAMINIE - COVID191154 kB40 Pobieranie
Pobierz plik (PRZEBIEG EGZAMINU_zima_2021-1.ppt)PREZENTACJA3911 kB36 Pobieranie
Pobierz plik (wykaz zdających.pdf)HARMONOGRAM EGZAMINU 203 kB100 Pobieranie

W 2020 r. 434 uczniów z województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów. W tym gronie znalazło się dwóch najlepszych uczniów Zespołu Szkół – uczeń klasy 2G Hubert Kaczmarczyk, który zakończył pierwszą klasę ze średnią ocen 5,47 oraz Michał Lutomski z klasy 2Mp – ze średnią 5,26. Uroczyste wręczenie dyplomów podpisanych przez premiera odbyło się podczas stacjonarnych zajęć praktycznych, które od końca listopada odbywają się w szkolnej sztolni i w halach warsztatów. Dyrektor ZS Ryszard Smerdel pogratulował Hubertowi i Michałowi życząc im dalszych sukcesów w nauce oraz rozwijania zainteresowań i pasji. Stypendium na pewno będzie w tym pomocne.

Warto przypomnieć, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Od roku szkolnego 2019/2020 wysokość stypendium została zwiększona do 3 000 zł. Warto więc się uczyć i sięgać po taką nagrodę.

Gratulacje dla Laureatów!

J.G.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Ks. J. Twardowski

Śp. Aleksander Jakoniuk  (1946-2020)

Aleksander Jakoniuk był  cenionym długoletnim nauczycielem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. Zarówno życie osobiste, jak i zawodowe związał  za na zawsze z naszym miastem. W 1968 roku został zatrudniony jako nauczyciel fizyki i matematyki w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zasadniczej Szkole Rolniczej, w latach 1974-1975 pełnił funkcję zastępcy dyrektora.  W swojej drodze zawodowej był też dyrektorem banku, naczelnikiem gminy i radnym. W 1986 roku wrócił do pracy nauczycielskiej w Zespole Szkół, gdzie pracował do 2004 r., gdy przeszedł na emeryturę. W szkole przez wiele lat opiekował się organizacjami młodzieżowymi, był też wiceprezesem OSP.

Śp. Aleksander Jakoniuk zmarł w wieku 74 lat. Był zaangażowany w pracę dydaktyczną i wychowawczą, brał udział w życiu społeczności Ostrowa Lubelskiego. Zawsze był lubianym i szanowanym przez młodzież pedagogiem. Ceniliśmy Go jako dobrego brydżystę, pełnego humoru kolegę oraz życzliwego i skromnego człowieka.

Żegnaj Olku.

Odszedłeś, ale pozostaniesz w naszej pamięci, gdyż człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć.

Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim śp. Aleksandra.

znicz

Informujemy, że zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960)

zajęcia praktyczne dla klasy czwartej odbędą się w piątek o godzinie 10.00.