Kilka faktów z historii biblioteki Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim można odtworzyć na podstawie zachowanych dokumentów, takich jak: księgi inwentarzowe, dzienniki biblioteki szkolnej, kroniki szkolne, fotografie. Najstarszy wpis w księdze inwentarzowej pochodzi z dn. 7 września 1967 r. (Mickiewicz A. Dziadów cz. III).

Najstarszą książką znajdującą się na stanie biblioteki jest książka Wacława Wiedigera – „Usta mroku”. Druk ukończono 15 czerwca 1905roku. Pozycja ta została wydana w 15 egzemplarzach, gdzie jedna z nich drukowana na papierze czerpanym wpisana jest do naszego księgozbioru.

Przez czterdzieści lat istnienia szkoły bibliotekarzami byli: p. Anna Gołębiowska, p. Irena Bunia, p. Alina Oniszczuk, p. Michał Jóźwik, p. Mariusz Szczuchniak, p. Janusz Wojciechowski. Obecnie pracują panie Aneta Frelich, Elżbieta Sawuła, Joanna Żołnierczuk- Smerdel.

Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i księgozbiór. Obecnie zajmuje trzy pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku głównego szkoły – księgozbiór, wypożyczalnię oraz czytelnię z Internetowym Centrum Multimedialnym.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat pomieszczenia biblioteczne poddano gruntownej modernizacji, m.in. wymieniono podłogi, zakupiono nowe regały.

Księgozbiór główny biblioteki liczy ponad 17,5 tys. egzemplarzy i jest stale wzbogacany. Dostępny jest szeroki wybór kaset video oraz płyt CD i DVD z różnych dziedzin.

Nauczyciele - bibliotekarze poza pracami typowo bibliotecznymi biorą udział w różnych działaniach na forum szkoły. Organizują: uroczystości szkolne, konkursy, wystawy książkowe, kiermasze podręczników, angażują uczniów do udziału w akcjach charytatywnych, wspierają maturzystów przygotowujących się do egzaminów.

Z w/w form pracy na szczególną uwagę zasługuje organizowany co roku we wrześniu i kwietniu Kiermasz podręczników używanych. Uczniowie naszej szkoły mogą na miejscu sprzedać lub kupić podręczniki po przystępnej cenie.

Nasza biblioteka to miejsce przyjazne tym, którzy są zainteresowani czytaniem i poszerzaniem swojej wiedzy.

Przypominamy wszystkim czytelnikom o terminowym zwrocie książek, można je wypożyczać na 1 miesiąc. W razie konieczności termin wypożyczenia można przedłużyć na kolejny miesiąc zgłaszając ten fakt w bibliotece.