Aneta Frelich

Elżbieta Sawuła

Joanna
Żołnierczuk - Smerdel

Poniedziałek

-

1010 - 1310

730 - 1030

Wtorek

730 - 1310

-

-

Środa

-

1110 - 1310

730 - 1130

Czwartek

850 - 1310

730 - 930

-

Piątek

-

920 - 1120

730 - 920

1110 - 1320