Aktualności

     W dniu 23.11.2016r. w Internacie przy Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim odbyło się szkolenie oświatowo – zdrowotne dla wychowanków tej placówki pt.

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM HIV I INNYCH CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ

Podczas szkolenia prowadząca asystent Mirosława Orlik – przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lubartowie omówiła następujące zagadnienia:

- ogólna charakterystyka chorób przenoszonych drogą płciową; mechanizm zakażenia,

- HIV/AIDS – dane statystyczne dot. zakażeń, zachorowań i zgonów na AIDS od 1985 roku: Polska, Europa, świat,

- podstawowe pojęcia dot. HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową ( czynnik etiologiczny, źródła zakażenia, materiał zakaźny, drogi transmisji),

- AIDS – charakterystyka zespołu chorobowego,

- zasady profilaktyki zakażeń wirusem HIV i chorób przenoszonych drogą płciową,

- dyskusja, wnioski

 

Na przekór jesiennej aurze wychowankowie internatu postanowili miło spędzić

wieczór. Dzięki uprzejmości i wsparciu Pana Dyrektora część młodzieży

internackiej wraz z wychowawcami Katarzyną Florek i Katarzyną Nużyńską

wybrali się do kina do Lublina. Wyjazd miał na celu integrację młodzieży,

propagowanie właściwego spędzania czasu wolnego oraz wdrażanie zasad

bezpiecznego podróżowania. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejny wyjazd.

 

 

 

 

 

Dnia 14 listopada 2016 r. w ramach sekcji estetyczno – porządkowej została zorganizowana akcja sprzątania terenu wokół internatu. Młodzież z wielkim zaangażowaniem wzięła się do pracy. Pogoda dopisała, tak więc sprzątanie przebiegało w miłej atmosferze. Akcja miała na celu propagowanie idei dbania o najbliższe otoczenie oraz kształtowanie szacunku dla pracy i poszanowania mienia społecznego.

                                                                                               Opiekun sekcji:

                                      Magdalena Kobyłka

 

 

Koło kulinarne „Żarłoczne chłopaczki”

kolejne smaczne spotkanie !!!

     Uczestnicy zajęć kulinarnych w internacie po raz kolejny własnoręcznie przygotowali pyszną potrawę. Najważniejszą częścią zajęć był oczywiście efekt końcowy - mniam, mniaaam.

 

żarłoczne_1  żarłoczne_2  żarłoczne_3  żarłoczne_4

     Zgodnie z tradycją mieszkańcy Internatu Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, pod opieką wych. A. Jachewicz, porządkowali pomnik upamiętniający akcję zbrojną, stoczoną przez Partyzantów BCH Garnizon Ostrów Lub. z hitlerowcami w dniu 06.05.1944r. Aby uczcić pamięć poległych, zapaliliśmy symboliczny znicz.

Ruszyły zajęcia kulinarne w internacie pod hasłem

„ Jedz zdrowo żyj kolorowo”

Uczestnicy zajęć wykonują własnoręcznie różne zdrowe potrawy, oprócz czynności praktycznych, których uczą się wychowankowie omawiamy również zasady zdrowego odżywiania.

Tematyka zajęć kulinarnych ma na celu uświadomić młodzieży, że racjonalne odżywianie to podstawowy warunek zachowania dobrego stanu zdrowia.

Najważniejszą częścią zajęć jest zawsze efekt końcowy, na który czekamy z ogromną niecierpliwością, zapachy wodziły nas za nos, spożywaliśmy przygotowane potrawy w miłej i radosnej atmosferze.

Zajęcia kulinarne to jedno z najbardziej lubianych przez wychowanków form spędzania czasu wolnego, czują się potrzebni i dowartościowani. Zajęcia te rozwijają zainteresowania i umiejętności kulinarne, doskonalą umiejętność zgodnego współdziałania w grupie, wyrabiają poczucie odpowiedzialności za ład i porządek w kuchni oraz uprzyjemniają pobyt wychowanków integrując ich.

Opiekunowie: Elżbieta Pacek, Agnieszka Jachewicz

 

W dniu dzisiejszym w Internacie odbyła się odświętna kolacja, która była niespodzianką z okazji Dnia Chłopaka. Połączyliśmy to święto z przyjęciem nowo przybyłych wychowanków do grona społeczności internackiej. Pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie, po którym stali się pełnoprawnymi mieszkańcami internatu. Ponadto wszyscy wychowankowie oprócz życzeń otrzymali słodkie upominki.

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu

Młodzieżowa Rada Internatu (MRI) jest już w komplecie – zwarta i gotowa do pracy. Zapowiada się ciekawy i pracowity rok, a głowy są pełne pomysłów i nowych inicjatyw. Wyłoniona w tegorocznych wyborach grupa, składa się z wychowanków doświadczonych     w pracy samorządowej oraz takich, którzy dopiero rozpoczynają „karierę” w naszych szeregach. Członkostwo w Młodzieżowej Radzie Internatu stawia przed wychowankami wiele, nie zawsze prostych zadań. Należą do nich w szczególności: współtworzenie programu działalności opiekuńczo-wychowawczej, koordynowanie samorządowej działalności wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad dotyczących życia w internacie.                                                                        Opiekunem Młodzieżowej Rady Internatu została wych. Agnieszka Jachewicz.

W roku szkolnym 2016/2017 do Młodzieżowej Rady Internatu wybrani zostali : 

Przewodniczący

Jakub Dylon

Z-ca Przewodniczącego

Piotr Cabaj

Sekretarz

Marcin Wronka

Skarbnik

Alan Moskwa

                                                                                     Agnieszka Jachewicz

Głośne czytanie w internacie

   Dnia 4 października 2016 roku wychowawcy A. Jachewicz i E. Pacek zorganizowały głośne czytanie lektury Williama Shakespeare „Makbet”.

Propagujemy taką formę lektury, ponieważ rozwija ona wyobraźnię, uczy słuchania, rozwija zdolność koncentracji, chęć poznawania świata oraz zainteresowania i buduje więzi między czytającym a słuchaczami. Tak spędzony czas procentuje w przyszłości, buduje wzajemne zaufanie i pozwala lepiej rozwiązywać problemy.

 

W akcji głośnego czytania udział wzięli uczniowie klasy II M mieszkający w internacie.

Czytanie rozpoczęły wychowawczynie Elżbieta Pacek i Agnieszka Jachewicz .

Każdy z uczestników mając przed sobą po jednym egzemplarzu lektury czytał kolejny fragment utworu. Młodzież okazała zainteresowanie tym wydarzeniem, jednocześnie deklarując udział w kolejnych takich akcjach zaplanowanych w   najbliższym czasie.

 

Turniej w piłkę siatkową

wychowanków Internatu ZS w Ostrowie Lubelskim

Tradycją naszej szkoły stały się jesienne rozgrywki w piłkę siatkową mieszkańców Internatu. W tym roku do rywalizacji stanęły dwie 6- osobowe drużyny:
„No name” - kapitan Paweł Ksok
„Bezimienni” - kapitan Jakub Dylon
Mecz odbył się 27 września na hali sportowej Zespołu Szkół . Po bardzo emocjonującej i wyrównanej pięciosetowej walce , zwyciężyła drużyna „ No name” .
Celem rozgrywek było :
promowanie sportowego trybu życia
sportowa rywalizacja drużyn
propagowanie gier zespołowych
Dla wszystkich uczestników przewidziano słodki poczęstunek. Zawodnikom
i kibicom gratulujemy sportowej postawy i zachęcamy do bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym Internatu ZS.

mgr Barbara Fituch