Aktualności

W trosce o wygląd najbliższego otoczenia wychowankowie dbają o kącik zieleni w internacie. W ramach działań sekcji estetyczno- porządkowej młodzież chętnie angażuje się w prace związane z bieżącą pielęgnacją kwiatów doniczkowych w internacie- podlewanie, przesadzanie roślin. Te działania służą kształtowaniu odpowiedzialności za czystość i estetykę najbliższego otoczenia.

 

 19 listopada 2017r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, natomiast 20 listopada 2017r. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.  Obydwa święta były dobrą okazją do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych poświęconych tematyce przemocy.
 W związku z powyższym w Internacie Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, odbyło się spotkanie z dzielnicowym Komisariatu Policji w Ostrowie Lubelskim asp. Przemysławem Okoniem, który przeprowadził pogadankę z wychowankami. Celem spotkania było uświadamianie wychowankom czym jest przemoc i agresja w szkole oraz jakie zachowania świadczą o przemocy- zarówno fizycznej jak i psychicznej. Omówione zostały również konsekwencje prawne, jakie grożą osobie stosującej przemoc. Dzielnicowy poruszył również tematykę bezpieczeństwa zgodnie z programem"Kręci mnie bezpieczeństwo " oraz zagadnienia odpowiedzialności prawnej nieletnich.


  Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie spotkania.

 

Poczucie odrębności wobec innych narodów kształtowane jest przez czynniki narodotwórcze już w pierwszych etapach ludzkiego życia. Na tożsamość narodową składają się pielęgnowane skrupulatnie wartości narodowe które zaszczepili w „małym człowieku” jego rodzice, o których mówią z zapałem nauczyciele, które wpadają do ucha wraz z melodią pieśni patriotycznych oraz tych, które przemawiają szelestem przewracanych stron świeżo wydrukowanego tomiku. Temu jak ważna jest świadomość narodowa, znajomość historii własnego narodu oraz stosunek do dziedzictwa kulturowego poświęcone zostały zajęcia wychowawcze, na które zaproszeni zostali mieszkańcy internatu. W trakcie spotkania wychowankowie mogli wysłuchać utworów Ojczyzno ma oraz Dziś idę walczyć –Mamo w wykonaniu Konrada Pękały oraz poezji o tematyce patriotycznej. Ponadto, tego wieczoru wychowankowie mieli okazję uczestniczyć w dyskusji dotyczącej przejawów patriotyzmu wśród młodzieży. Czy młodzi mężczyźni - uczestnicy spotkania zgodzili się ze słowami jednego ze współczesnych artystów : Zapamiętaj, młodzi myślą że wszystko im dano, zapomnieli ile krwi tu przelano, ile potu, ile łez wsiąkło w tą ziemię, przypominamy by nie zasnuła mgła i zapomnienie.? Czy może zaszczepiony im w domach rodzinnych i pielęgnowany przez wiele lat patriotyzm sprawił, że potrafili w chwili poświęconej Ojczyźnie przyjąć postawę godną osoby nazywającej się patriotą i głośno powiedzieć: Pamiętam. Ich oddanie, odwaga, nie poszły w nie pamięć

Refleksja, która nasuwa się po minionym spotkaniu jest chyba taka, że na miłość nigdy nie jest za późno, na miłość każdy czas jest dobry – na tę do Ojczyzny również. Dlatego należy rozmawiać o tym, co już minęło, niezależnie od tego czy jest styczeń, maj czy listopad. Należy rozmawiać właśnie po to, by utwierdzać się w tym, że zawsze pamiętamy, że znamy historię, że myślimy samodzielnie i nie pozwalamy, by fałsz wciskano nam w głowy, że kochamy ją za to, że jest naszą Ojczyzną.

 

                                                                                                      M.W.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

16 listopada w naszym Internacie obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.  W programie tegorocznych obchodów przeprowadzono akcję plakatową, informacyjną oraz  wyświetlono film „Niepozorny zabójca”. Cała akcja miała na celu uświadomienie skutków nikotynizmu.    

 

                                                                                                                     Agnieszka Jachewicz

                                                        


Zaduma i wyciszenie, które towarzyszą nam jesienią a szczególnie w okresie Wszystkich Świętych, wprowadziły wychowanków mieszkających w internacie Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim w nastrój refleksji i zamyślenia. W trakcie wspólnych rozmów młodzież zatrzymała się nad tematem przemijania i ulotności życia. Prowadzony dialog przerodził się w dyskusję, w której zwrócono uwagę na to, iż śmierć stanowiąca trudny do zrozumienia i zaakceptowania etap w życiu człowieka może stać się wartością, o której należy zawsze pamiętać i mówić z szacunkiem. Wychowankowie zaznaczyli , że ich obowiązkiem jest pamiętać nie tylko o bliskich, którzy odeszli już z tego świata , ale także o tych, którzy oddali życie za wolność naszego kraju. By dać realny dowód na to, że „Pamiętają…” i podziękować poległym za życie złożone w obronie kraju, wychowankowie udali się na cmentarz parafialny. Znicz upamiętniający zapłonął przy Pomniku Poległych w latach 1943-1945.

 

      16 października 2017r. w ramach działań sekcji estetyczno – porządkowej została zorganizowana akcja sprzątania terenu wokół internatu. Młodzież z zaangażowaniem wzięła się do pracy. Pogoda dopisała, więc sprzątanie przebiegało w miłej atmosferze. Akcja miała na celu propagowanie idei dbania o najbliższe otoczenie oraz kształtowanie szacunku dla pracy i poszanowania mienia społecznego.

 

Od 7 października 2017 r. rusza koło kulinarne w internacie „ Żarłoczne chłopaki”. Jak co roku, chętnych na tę formę zajęć nie brakuje. Zajęcia kulinarne to jedno z najbardziej lubianych przez wychowanków form spędzania czasu wolnego, czują się potrzebni i dowartościowani. Zajęcia te rozwijają zainteresowania i umiejętności kulinarne, doskonalą umiejętność zgodnego współdziałania w grupie, wyrabiają poczucie odpowiedzialności za ład i porządek w kuchni oraz uprzyjemniają pobyt wychowanków integrując ich. Zapraszamy do udziału w zajęciach kulinarnych – zapisy w pokoju wychowawców.                                                  

      

 

 

                                                                        Opiekunowie: Agnieszka Jachewicz, Elżbieta Pacek,

Uwaga!

Sekcja estetyczno – porządkowa ogłasza

Konkurs na najczystszy pokój w internacie

Przewidziane nagrody!!!

Serdecznie zapraszamy!!!

 

W dniu 01.06.2017r. rozstrzygnęliśmy organizowany co roku konkurs na NAJCZYSTSZY POKÓJ W INTERNACIE Zespołu Szkół. Starania wychowanków, którzy zdobyli największą ilość punktów w tabeli czystości zostały nagrodzone słodkościami. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i gratulujemy zwycięzcom!!!

Nagrodzeni w II semestrze:

Paweł Ksok

Patryk Dziurda

Mariusz Krząstek

Damian Radko

Szabała Patryk

                                                                                                              Opiekunowie sekcji estetyczno- porządkowej:

                                                                                                              Magdalena Kobyłka

                                                                                                              Marzena Walenciuk

 

zwycięzcy