Wychowankowie internatu licznie zgromadzili się na spotkaniu prowadzonym przez Pana Huberta Skarżyńskiego- Instruktora sportu, Instruktora pływania (trener II kategorii), Sędziego pływania, Sternika motorowodnego i jachtowego. Prowadzący zajęcia z młodzieżą zachęcał wychowanków do prowadzenia aktywnego stylu życia. Tężyzna fizyczna oraz kreowanie światopoglądu przez media to tematy przewijające się w czasie spotkania. Młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w pogadance.