W trosce o wygląd najbliższego otoczenia wychowankowie dbają o kącik zieleni w internacie. W ramach działań sekcji estetyczno- porządkowej młodzież chętnie angażuje się w prace związane z bieżącą pielęgnacją kwiatów doniczkowych w internacie- podlewanie, przesadzanie roślin. Te działania służą kształtowaniu odpowiedzialności za czystość i estetykę najbliższego otoczenia.