19 listopada 2017r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, natomiast 20 listopada 2017r. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.  Obydwa święta były dobrą okazją do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych poświęconych tematyce przemocy.
 W związku z powyższym w Internacie Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, odbyło się spotkanie z dzielnicowym Komisariatu Policji w Ostrowie Lubelskim asp. Przemysławem Okoniem, który przeprowadził pogadankę z wychowankami. Celem spotkania było uświadamianie wychowankom czym jest przemoc i agresja w szkole oraz jakie zachowania świadczą o przemocy- zarówno fizycznej jak i psychicznej. Omówione zostały również konsekwencje prawne, jakie grożą osobie stosującej przemoc. Dzielnicowy poruszył również tematykę bezpieczeństwa zgodnie z programem"Kręci mnie bezpieczeństwo " oraz zagadnienia odpowiedzialności prawnej nieletnich.


  Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie spotkania.