Od 7 października 2017 r. rusza koło kulinarne w internacie „ Żarłoczne chłopaki”. Jak co roku, chętnych na tę formę zajęć nie brakuje. Zajęcia kulinarne to jedno z najbardziej lubianych przez wychowanków form spędzania czasu wolnego, czują się potrzebni i dowartościowani. Zajęcia te rozwijają zainteresowania i umiejętności kulinarne, doskonalą umiejętność zgodnego współdziałania w grupie, wyrabiają poczucie odpowiedzialności za ład i porządek w kuchni oraz uprzyjemniają pobyt wychowanków integrując ich. Zapraszamy do udziału w zajęciach kulinarnych – zapisy w pokoju wychowawców.                                                  

      

 

 

                                                                        Opiekunowie: Agnieszka Jachewicz, Elżbieta Pacek,