Aktualności 2018/2019

Zgodnie z tradycją i słowami:

„…na świętego Andrzeja dziewczynom i chłopcom z wróżby nadzieją…”

Spotkania młodzieży Zespołu Szkół z oficerami Komendy Powiatowej w Lubartowie należą już do tradycji. 27 listopada gościliśmy w szkole nadkomisarza Marka Bociana, który przeprowadził spotkania z uczniami dotyczące propagowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczniowie klasy 1m, 1g i 2g aktywnie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych na temat szkodliwości narkotyków i alkoholu.

27 września 2017 roku w Zespole Szkół została zawarta umowa o współpracy w realizacji programu konkursu „Linteriada ” pomiędzy Zespołem Szkół a PRG „Linter” S.A.

W dniu 15.11.18.r. w Internacie ZS w Ostrowie Lubelskim  odbyło się spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa Parczew.
Tematem prelekcji było przybliżenie naszym wychowankom codziennej pracy " Ludzi lasu".

Z szanowania wzajemnego wypływa moc wielka w chwilach trudnych.

Józef Piłsudski

 

Dnia 9.11.2018 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości, a rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem o godzinie 11:11 Mazurka Dąbrowskiego. Po hymnie, nasi uczniowie przedstawili pierwszą część akademii, na którą składał się krótki program artystyczny dotyczący rocznicy odzyskania niepodległości.