Aktualności 2017/2018

W tym roku inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbyła się 4 września. Dyrektor Krzysztof Wąsala, witając uczniów po wakacjach, zachęcał ich do wytężonej pracy, która owocuje przede wszystkim rozwojem intelektualnym, ale też daje wymierne, materialne efekty: sześciu uczniów technikum otrzymało stypendia z L.W. „Bogdanka” za II semestr minionego roku szkolnego