Aktualności 2017/2018

Turniej Barbórkowy w Piłkę Halową o Puchar Prezesa RG Bogdanka

24 XI 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli w Barbórkowym Konkursie Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie, organizowanym przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – Dział BHP oraz ZSG w Łęcznej .

W sobotę 25 listopada odbyło się spotkanie amatorskich drużyn piłkarskich reprezentujących absolwentów – pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” z drużyną uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół. Mecz rozegrano w czterech rundach , a rywalizacja była wyjątkowo zacięta.

Każdy Polak rozumie wagę tego, co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku i każdy na miarę swoich możliwości stara się czcić kolejne rocznice odzyskania niepodległości.

Jedną z form okazania szacunku dla tego wydarzenia są rozgrywki sportowe z okazji Dnia Niepodległości,

LINTERIADA 1.1

27 września 2017 roku w Zespole Szkół została zawarta umowa o współpracy w realizacji programu konkursu „Linteriada 1.1” pomiędzy Zespołem Szkół a PRG „Linter” S.A.

Konkurs, którego dotyczyło porozumienie, jest adresowany do uczniów klas maturalnych, kształcących się w zawodach: technik górnictwa podziemnego i technik mechanik.

         Wyjątkowa uroczystość odbyła się 7 listopada 2017 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jej powodem było wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.