Aktualności 2017/2018

W dniu 25.09.2017 r. młodzież ZS w Ostrowie Lubelskim pod opieką nauczyciela historii Anety Frelich, wzięła udział w konferencji  zorganizowanej przez  Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin, Stowarzyszenie Środowiska Borowiczan - Sybiraków i TVP Lublin. Prelekcji towarzyszyła również wystawa przygotowana przez IPN Lublin „ Polska armia Stalina” i filmy przybliżające tę tematykę.

W dniu 25.09.2017 w internacie został zorganizowany konkurs dykcji pod hasłem „ Gdy chrząszcz brzmi w trzcinie…”. Wychowankowie w ramach zadań konkursowych zmagali się z trudnymi pod względem artykulacyjnym tekstami, dbając przy ich czytaniu o wyrazistość, tempo i odpowiednią dykcję.

Nie ma śmieci – są surowce” – pod takim hasłem ruszyła 24 edycja akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół aktywnie włączyli się w akcję SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2017. Celami tegorocznej akcji sązmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska, a także promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

W dniu 14.09.2017r. wychowankowie Internatu ZS wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata” .

W ramach akcji porządkowali teren szkoły oraz wokół internatu. Głównym celem  działania było zwrócenie uwagi młodzieży na stan naszego środowiska, kształtowanie idei ochrony przyrody.

Goście z Kołomyi

W drugim tygodniu września nasza szkoła gościła grupę 23 uczniów i 3 opiekunów Polskiej Sobotniej Szkoły im. Stanisława Vincenza z Kołomyi na Ukrainie. Szkoła działa pod patronatem Towarzystwa Kultury Polskiej Pokucie, a jej uczniowie przybyli do Ostrowa już po raz drugi na zaproszenie burmistrza i Urzędu Miejskiego.

W polskiej szkole dzieci i młodzież (uczestnicy grupy są w wieku 8 – 21 lat) uczą się języka polskiego, poznają polskie tradycje, historię i kulturę naszego kraju. Nie wszystkie mają polskie korzenie.

Wkręć się na dobre…

- to hasło harcerskiego rajdu „Puszczyk” cyklicznie organizowanego przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lublinie. Czternasta już edycja rajdu, która odbyła się w dniach 8-10 września, skupiła 180 zuchów i harcerzy oraz ich opiekunów na trasie Nowa Wola –Rozkopaczew – Ostrów Lubelski.