Ostrów Lubelski 29.11.2017r

Protokół otwarcia ofert

Dotyczy przetargu na dostawę produktów żywnościowych znak: I-4243-010K\2017

       W dniu 29 grudnia 2017r. o godz.10:15 zgodnie z ustalonym terminem otwarcia ofert Komisja Przetargowa Zamawiającego powołana zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim nr 21/2017 z dnia 28.11.2017.r. w składzie:

 1. Przewodniczący – Rafał Wójtowicz
 2. Członek – Ewa Kornacka
 3. Sekretarz – Elżbieta Pacek
  dokonała otwarcia ofert w/w postępowaniu .
 4. Termin składania ofert minął 11.2017r. o godz. 10:00
 5. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację poszczególnych pakietów zamówienia.
 6. Komisja stwierdziła, że w terminie wpłynęło 11 ofert przetargowych następujących firm/osób:
 1. Zakład Gastronomiczno Handlowy „ALICJA” Tomasz Traczuk 22-100 Chełm ul. Armii Krajowej 23/18

 

pakiet nr. VI - kwota – 18026,40

termin płatności za fakturę   - 30 dni

 1. Masarnia z Ubojnią, Tadeusz Harasim, ul. Spółdzielcza 6 21-110 Ostrów Lubelski,

 

pakiet nr. IV - kwota – 29478,24

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. IX - kwota – 42411,08

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. X - kwota – 41616,76

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

III. Gospodarstwo Rolno – Handlowe Marzena Mitrut, Dys ul. Lipowa 7, 21-003 Ciecierzyn

 

pakiet nr. II - kwota – 40687,05

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 1. ALMAX – DYSTRYBUCJA Sp. zo.o Panieńszczyzna, 21-002 Jastków,

pakiet nr. I- kwota – 42070,81

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

pakiet nr. V- kwota – 56409,16

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

 

 1. Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Lubelska 15, 21-110 Ostrów Lubelski

 

pakiet nr. VII - kwota – 39049,47

termin płatności za fakturę   - 21 dni

 

 1. VI. SOLIDEZ Sp. Zo.o ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin

pakiet nr I - kwota – 38250,92

termin płatności za fakturę   - 30 dni

pakiet nr. VIII - kwota – 25210,50

termin płatności za fakturę   - 30 dni

 

 

 

VII. PHU - LODEX, Mirosław Piskorski, 21-200 Parczewul. ul. Kolejowa 131

pakiet nr.III- kwota – 31297,85

termin płatności za fakturę   - 30 dni

 

VIII. IGLOTEX – Lublin Sp. Zo.o16-070 Choroszcz, Porosły 99 Filia w Lublinie

20-330 Lublin ul. Wł. Grabskiego 23

pakiet nr. III - kwota – 26835,70

termin płatności za fakturę   - 30 dni

 

 

 

 

 1. „PPUH SOREL” Spółka z o.o 43-225 Wola, Oddział Nr 1 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15

pakiet nr. V - kwota – 54383,64

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. VIII - kwota – 21248,85

termin płatności za fakturę   - 28 dni

X . KABANOS Spółka Jawna  Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba 26-004 Bieliny, Czaplów, ul. Pod Borem 8, filia 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 20a

pakiet nr IV - kwota – 29646,86

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

pakiet nr IX - kwota – 38563,88

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

XI . Masarnia z Ubojnią „ZEMAT” Z. Trościanczyk i S-ka Spółka Jawna 21-310 Wohyń ul. Łąkowa 1

pakiet nr. IV- kwota – 28630,35

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

pakiet nr. X - kwota – 44473,28

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

 

 

Po dokonaniu otwarcia ofert zakończono jawne posiedzenie komisji bez udziału Wykonawców.

Sprawdzenie kompletności oferty, dokonanie jej oceny oraz ocena dostarczonych przedmiotów zamówienia nastąpi w części niejawnej.

O wynik przetargu oferenci zostaną powiadomieni listownie oraz zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/

Sporządził sekretarz komisji Elżbieta Pacek