ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ROZPOCZNĄ SIĘ 9 WRZEŚNIA 2017 ROKU  ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ NA TEN ZJAZD.

CHĘTNI SŁUCHACZE 2L (LICEUM DLA DOROSŁYCH) SPOTKAJĄ SIĘ Z OPIEKUNKĄ SEMESTRU 9.09.2017 O GODZINIE 8.00 W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY