SZKOLENIE PRZEDMATURALNE DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY

PRZYSTĘPUJĄCYCH W MAJU 2017 ROKU DO MATURY

ODBĘDZIE SIĘ 21 KWIETNIA 2017 ROKU O GODZ. 9.20 W SALI 19.