OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM

• Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, możesz bezpłatnie kształcić się w szkole zaocznej: w liceum dla dorosłych, szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (odpowiednik zasadniczej szkoły zawodowej i technikum dla dorosłych).

• Jeśli masz wykształcenie zasadnicze zawodowe lub podstawowe, możesz uzyskać wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

• Jeśli chcesz zdobyć tytuł technika, zapisz się na kurs z danego zawodu i do liceum dla dorosłych .

• Jeśli chcesz uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu na poziomie zasadniczym, zapisz się na wybrany kurs.

• Jeśli już posiadasz wykształcenie zawodowe, możesz być zwolniony z części zajęć na podstawie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, czy wyższej uczelni.

• Słuchaczom szkoły dla dorosłych wydajemy zaświadczenia do ZUS – u i KRUS – u.

• Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela: Możesz też zadzwonić do sekretariatu Zespołu Szkół od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30.

Forma kształcenia

Chcesz mieć kwalifikacje do wykonywania zawodu:

Ukończyłeś gimnazjum lub szkołę podstawową

Ukończyłeś ZSZ

Ukończyłeś LO, TZ, studia

Dodatkowe informacje

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

kucharz

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy

-

elektryk

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy

-

mechanik pojazdów samochodowych

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy

-

mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zdobycie tej kwalifikacji pozwala na zakupienie ziemi rolnej

sprzedawca

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy

-

technik handlowiec

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy i na I semestr liceum dla dorosłych

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy i na III semestr liceum dla dorosłych

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Aby mieć tytuł technika, nie musisz zdawać matury

ślusarz

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy

-

technik mechanik

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy i na I semestr liceum dla dorosłych

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy i na III semestr liceum dla dorosłych

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Aby mieć tytuł technika, nie musisz zdawać matury

górnik eksploatacji podziemnej

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy

-

technik górnictwa podziemnego

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy i na I semestr liceum dla dorosłych

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy i na III semestr liceum dla dorosłych

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Aby mieć tytuł technika, nie musisz zdawać matury.

Praktyki odbywają się w LW Bogdanka.

 

technik przeróbki kopalin stałych

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy i na I semestr liceum dla dorosłych

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy i na III semestr liceum dla dorosłych

zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Policealna Szkoła dla Dorosłych

technik informatyk

 

 

-

-

zapisz się do policealnej szkoły dla dorosłych

Dla osób, które ukończyły co najmniej liceum lub technikum

technik administracji

-

-

LO dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

zapisz się   na I semestr liceum dla dorosłych (2,5 roku nauki)

zapisz się   na III semestr liceum dla dorosłych (1,5 roku nauki)

-

Aby mieć wykształcenie średnie, nie musisz zdawać matury