LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

WSPARCIE SPECJALISTÓW OD NAUCZANIA ZDALNEGO

 https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10511

 

Komunikat z 27 kwietnia 2020r

 Rozliczenie realizacji zajęć w okresie od 20 kwietnia do 22 maja 2020r. w terminach zgodnie z tabelą

Lp

Zajęcia zrealizowane od … do …

Rozliczenie nauczyciela do…

Rozliczenie wychowawcy do…

1.

20 ÷ 24 kwietnia

28 kwietnia

30 kwietnia

2.

27 ÷ 30 kwietnia

05 maja

07 maja

3.

04 ÷ 08 maja

12 maja

14 maja

4.

11 ÷ 15 maja

19 maja

21 maja

5.

18 ÷ 22 maja

26 maja

28 maja

Zajęcia zrealizowane należy rozliczyć i przesłać raporty na adres mailowy wychowawcy do wtorku. Wychowawca do czwartku przesyła raport na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Bardzo proszę o sprawdzanie folderu Spam.

 

Komunikat z dnia 6 kwietnia 2020r

Wszyscy nauczyciele

Proszę rozliczyć frekwencję uczniów na swoich zajęciach za okres od 25 marca do 3 kwietnia. obecność na zajęciach zalicza się jeżeli uczeń:

- potwierdził otrzymanie materiału do samodzielnego zapoznania się wysłanego przez nauczyciela danego przedmiotu,

- przesłał nauczycielowi wykonanie zadanej pracy,

Rozliczenie frekwencji z poszczególnych przedmiotów proszę przesłać wychowawcom w terminie do 8 kwietnia 2020r.  według wzoru:

Plik: Rozliczenie obecności    na dole strony

Wszyscy wychowawcy

Proszę przekazać swoim wychowankom w trybie pilnym informację o sposobie zaliczania obecności na zajęciach. Obecność na zajęciach zalicza się jeżeli uczeń:

- potwierdził otrzymanie materiału do samodzielnego zapoznania się wysłanego przez nauczyciela danego przedmiotu,

- przesłał nauczycielowi wykonanie zadanej pracy,

Za okres od 25 marca do 3 kwietnia. obecność na zajęciach zalicza się jeżeli uczeń potwierdzi otrzymanie materiału lub odeśle wykonane zadanie do 7 kwietnia 2020r.

 Do wszystkich nauczycieli:

Zajęcia zrealizowane od 25.03 do 03.04 należy rozliczyć i przesłać raporty na adres mailowy wychowawcy do wtorku 07.04. Wychowawca do czwartku 09.04 przesyła raport na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zajęcia zrealizowane od 06.04 do 17.04 (wiosenna przerwa świąteczna od 09.04 do 14.04) należy rozliczyć i przesłać raporty na adres mailowy wychowawcy do wtorku 21.04. Wychowawca do czwartku 23.04 przesyła raport na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pliki wysyłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. proszę podpisywać: klasa_zdalne_nauczanie_od-do np. 1Mp_zdalne_nauczanie_25.03-03.04.

Wszystkie materiały dotyczące zdalnego nauczania proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiam ;)

 

Komunikat do nauczycieli !

W nauczaniu zdalnym proszę przesyłać dla uczniów materiały do poszczególnych przedmiotów zgodnie z tygodniowym planem nauczania: klasa, przedmiot – tematyka zajęć, data. Wysyłane materiały – plik tylko WORD z rozszerzeniem – doc (NIE .docx).   w cyklach maksymalnie na 1 tydzień / po każdym tygodniu nastąpi rozliczenie zrealizowanych zajęć zgodnie z tygodniowym planem/. O wszystkich niepowodzeniach nauczyciele informują wychowawcę lub pedagoga szkolnego a wychowawcy wicedyrektora szkoły.  Z danego tygodnia w każdy piątek / oprócz przerw świątecznych/ wychowawcy i pedagog szkolny przesyłają raporty z realizacji zajęć na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat do wychowawców !

Proszę o założenie adresów mailowych do kontaktów uczeń/rodzic – wychowawca, uczeń/rodzic – pedagog szkolny  i poinformowanie o tym zainteresowanych.  Adresy zostaną umieszczone na stronie szkoły. Wychowawcy zbierają do założonych wcześniej skrzynek/ adresów mailowych  przesyłane prace uczniów lub inne informacje od uczniów lub rodziców, analizują formalnie i przesyłają raporty wicedyrektorowi szkoły na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pozdrawiam TD

 

 

Materiały dla nauczycieli