.

Również w tym roku reprezentanci naszej szkoły podjęli wyzwanie: 10 stycznia 2017
w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku odbył się II etap VII Olimpiady Wiedzy Górniczej "O Złotą Lampkę". Uczestniczyło w nim 32 uczniów z 16 szkół kształcących w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Test obejmował całość materiału kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego i składał się z 50 pytań.

Do finału olimpiady przeszło 12 uczniów z najlepszym wynikiem, a wśród nich 

reprezentanci naszej szkoły - Maciej Ożóg i Jacek Jedut, przygotowywani przez nauczyciela przedmiotów zawodowych górniczych p. Pawła Szkuata.

W marcu będą walczyć o „Lampkę”, ale już są wygranymi, ponieważ jako finaliści zostali zwolnieni z pisemnej części egzaminu z kwalifikacji.

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunowi i życzymy powodzenia w finale!

 og