Nasi Uczniowie otrzymali nagrody Burmistrza Ostrowa Lubelskiego za bardzo dobre wyniki w nauce. Nagrody otrzymali: Adrian Trendak, Dominik Janasz, Mateusz Kubicki, Piotr Karwacki. SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!