TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMINY Z KWALIFIKACJI W SESJI CZERWIEC - LIPIEC 2018 UPŁYWA 18 LUTEGO 2018R.

W PRZYPADKU PONOWNEGO PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU PRZEZ ZDAJĄCEGO, KTÓRY NIE ZDAŁ TEGO EGZAMINU W SESJI STYCZEŃ LUTY 2018, DEKLARACJE SKŁADA SIĘ W CIĄGU 7 DNI OD OTRZYMANIA INFORMACJI O WYNIKACH EGZAMINU, CZYLI OD 23 MARCA 2018R.