Pod tym hasłem 16 stycznia br.  odbyły się zajęcia skierowane do mieszkańców internatu ZS w Ostrowie Lubelskim, z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Wykład i zajęcia praktyczne prowadził doświadczony Ratownik medyczny  z Pogotowia Ratunkowego w SPZOZ w Lubartowie.  Uświadomił uczniom iż tzw. ”złote minuty” ratują życie poszkodowanego.
    Ratownik pokazywał jak w różnych sytuacjach, wykorzystać podstawowy sprzęt medyczny oraz zapoznawał z obowiązującymi procedurami i wytycznymi z zakresu udzielenia pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Uczniowie w oparciu o uzyskaną wiedzę teoretyczną, chętnie brali udział w zajęciach praktycznych.
     Pan Ratownik Marian Baran, prowadził zajęcia ciekawie z dużym zaangażowaniem wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe.  Serdecznie dziękujemy  za spotkanie.