One ought, every day at least, to hear a little song, read a good poem, see a fine picture, and, if it were possible, to speak a few reasonable words.
― Johann Wolfgang von Goethe

 

Wśród uczestników Szkolnego Konkursu Poezji Anglojęzycznej, który odbył się tuż przed świętami na scenie Sali Różanej, zdecydowaną większość stanowili maturzyści z klasy 4G. Przyszli górnicy recytowali utwory poetyckie w języku angielskim pochodzące z klasyki angielskiej poezji romantycznej – znanych autorów Williama Blake’a, Williama Wordswortha. W konkursowym repertuarze znalazła się też literatura amerykańska – Robert Frost, Emily Dickinson, Dorothy Parker czy Mary Elizabeth Frye. Recytatorzy sami wybierali wiersze do interpretacji, temat utworu był dowolny. Ocena wykonania opierała się na szeregu kryteriów – brano pod uwagę sposób prezentacji, interpretację treści utworu, poprawność wymowy i intonację.

Po wysłuchaniu indywidualnych prezentacji jury złożone z nauczycieli języków obcych – Magdaleny Kołton i Joanny Gołębiowskiej – jednomyślnie zdecydowało o zwycięstwie Cezarego Sylwestrzaka za brawurową interpretację wiersza „Daffodils” Williama Wordswortha. Czarek otrzymał dyplom i nagrodę z rąk dyrektora Krzysztofa Wąsali i pani dyrektor Lucyny Włodarczyk. Pozostali recytatorzy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.

Co rozbudziło poetycką wrażliwość w duszach techników górnictwa podziemnego? Oto jest pytanie …