„Wigilia” oznacza czuwanie, a wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku. To ostatni dzień oczekiwania na przyjście Zbawiciela.

Jak co roku w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, mieszkańcy internatu spotkali się na uroczystej kolacji. Do nakrytego białym obrusem stołu zasiedli nie tylko uczniowie, ale i wychowawcy oraz zaproszeni goście: Pan dyrektor ZS Krzysztof Wąsala, Pani Pedagog, Pani Kierownik internatu  oraz wychowawcy. Nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw przygotowanych przez nasze Panie kucharki.
W miłej podniosłej atmosferze łamano się opłatkiem i składano świąteczne życzenia. Spotkanie uświetnił występ wychowanków oraz wspólne kolędowanie.