W piątek 8 grudnia 2017 roku w Pałacu Sanguszków w Lubartowie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, organizowany przez Starostwo Powiatowe i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubartowie.

 Cele konkursu toupowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębianie wiedzy o lokalnym życiu społecznym, szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw obywatelskich oraz popularyzacja Powiatu Lubartowskiego.Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopniaz Powiatu Lubartowskiego.

Do rywalizacji przystąpiło pięciu uczniów technikum  pod opieką nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie p. Joanny Żołnierczuk-Smerdel. Uczestnicy to: Wojciech Lutomski (1G), Dominik Jędruszuk (2M) oraz trzech uczniów z kl. 3M: Piotr Cabaj, Dominik Janasz, Piotr Karwacki.

Uczestnicy mieli godzinę na rozwiązanie testu zawierającego 50 pytań sprawdzających wiedzę o zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego i innych aspektach życia społecznego. Komisja konkursowa obradowała pod przewodnictwem Kierownika Wydziału Oświaty i Sportu Krzysztofa Krupy.

Zanim ogłoszono wyniki, młodzież miała okazję spotkać się  i porozmawiać ze Starostą Lubartowskim Fryderykiem Pułą w Sali Rycerskiej pałacu.

            Na uznanie zasługuje fakt, że pierwsze miejsce w konkursie zajął uczeń naszej szkoły Dominik Jędruszuk. Pozostali uczniowie również spisali się dobrze – otrzymali wyróżnienia!

Wszyscy wrócili z nagrodami i upominkami.

Gratulujemy zwycięzcy i życzymy kolejnych sukcesów!