O prawdziwości tej sentencji możemy się, niestety,  boleśnie przekonać w różnych życiowych sytuacjach. Na przykład, gdy robimy zakupy w Internecie, płacąc słono za wadliwy towar, czy odchodząc od sklepowej kasy, gdzie widnieje napis: „Po odejściu od kasy nie uwzględnia się reklamacji”.

  A mamy prawo dochodzić swoich roszczeń, nawet gdy nie zachowaliśmy paragonu. O rękojmi i gwarancji, a także innych prawach konsumentów, o mandatach,  karach, naruszeniu dóbr osobistychi wielu zawiłościach prawnych mogliśmy  się dowiedzieć na bardzo ciekawych zajęciach prowadzonych przez pana mecenasa Tomasza Koziarskiego, który zręcznie ilustrował przepisy prawa przykładami wziętymi z życia.

                Miejmy nadzieję, że zajęcia uświadomiły uczniom, że przepisy i regulacje w życiu społecznym są bardzo ważne, a  w sytuacjach problematycznych nie możemy się tłumaczyć nieznajomością prawa.