5 października 2017r. w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim odbyło się spotkanie młodzieży klasy pierwszej, z funkcjonariuszami policji - aspirantem sztabowym Grzegorzem Mazusiem, zajmującym się problematyką nieletnich


z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, oraz z aspirantem Przemysławem Okoniem, dzielnicowym miasta i gminy Ostrów Lubelski. Spotkanie miało charakter prewencyjny. Policjanci starali się uświadomić uczniom, rozpoczynającym naukę w naszej szkole, konsekwencje niewłaściwych zachowań takich jak: drobna kradzież, spożywanie alkoholu czy palenie papierosów jak i prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Jednocześnie informowali o tym, jak brzemienne w skutkach bywają młodzieńcze wybryki, które rzutują na całe późniejsze dorosłe życie człowieka, dlatego już teraz warto zadbać o nieposzlakowaną opinię. Dopełnieniem prelekcji była projekcja filmu pt. ,, Domówka”