Kapliczki, ile ich spotykamy w różnych zakątkach naszego kraju, jak wiele mogą nam one powiedzieć, są częścią nas, naszej tradycji i historii. Mieszkańcy internatu nie przechodzą obojętnie obok miejsc tworzących ich tożsamość.

Dzisiejszego popołudnia wychowankowie internatu podjęli prace porządkowe wokół kapliczki znajdującej się przy ulicy Partyzantów. Cieszymy się, że nasi wychowankowie sami wychodzą z inicjatywą podejmowania działań okazujących szacunek religii i historii oraz prezentują postawę otwartą na kultywowanie tradycji.