27 września 2017 roku w Zespole Szkół została zawarta umowa o współpracy w realizacji programu konkursu „Linteriada 01” pomiędzy Zespołem Szkół a PRG „Linter”.

Konkurs, którego dotyczyło porozumienie, jest adresowany do uczniów klas maturalnych, kształcących się w zawodach: technik górnictwa podziemnego i technik mechanik.

Cele konkursu to przede wszystkim popularyzacja tematyki górniczej, ale też promowanie współpracy w grupie i osiągania celów zespołowych, co szczególnie zaakcentował w swoim wystąpieniu przed młodzieżą prezes spółki p. Artur Wasil.

Konkursowicze stworzą sześcioosobowe zespoły, które będą rywalizować przede wszystkim o tygodniowy pobyt w górach – główną nagrodę. Niech zwyciężą najlepsi!