Sześciu uczniów Zespołu Szkół otrzymało stypendium w wysokości
1.000 zł od spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” w nagrodę za najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych w ostatnim semestrze! Czterech
z nich to uczniowie obecnej klasy 4G: Jacek Jedut, Paweł Ksok, Bartosz Furtak i Bartłomiej Szałachwij, poza tym stypendium trafiło do PiotraKarwackiego z 3M i Marcina Wronki z 2M.

Stypendium można wygrać osiągając wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych – zarówno w klasach górniczych, jak i mechanicznych. Od września rywalizacja zaczyna się na nowo i na pewno wystartuje do niej wielu uczniów, którzy nie muszą być prymusami z przedmiotów ogólnokształcących, ale za to są bardzo zainteresowani przyszłym zawodem i dopilnują, aby uzyskać jak najwyższe wyniki z przedmiotów technicznych. Starania z pewnością zostaną nagrodzone! Rywalizacja przebiega również w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Gwoli przypomnienia, Lubelski Węgiel „Bogdanka” robi wszystko, aby zapewnić sobie świetnie wykwalifikowane kadry, sięgając nie tylko po naszych absolwentów, ale też najlepszych i najbardziej zainteresowanych zawodem uczniów, przed którymi stoi perspektywa pracy. Jest to dobrze przemyślana strategia rozwoju kadr. Na mocy porozumienia pomiędzy prezesem spółki a dyrektorem szkoły ruszył zarówno program stypendialny, jak też podpisano zobowiązanie dotyczące gwarancji zatrudnienia dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół „Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu „Bogdanka”. Prezes Krzysztof Szlaga zapewnił, że spółka będzie też wspierać najlepszych, którzy podejmą edukację kierunkową na uczelniach wyższych.

Jak widać, podjęcie nauki w Zespole Szkół stwarza wiele możliwości młodym ludziom, których interesują przedmioty techniczne. Praktycznie przez cały okres nauki można otrzymywać stypendium, a potem w ramach programu dla absolwentów zostać pożądanym pracownikiem największej na Lubelszczyźnie firmy. Można też kontynuować edukację, korzystając z wsparcia spółki. To najlepsza droga do sukcesu!