Aktualności 2017/2018

Turniej odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim w dniu 12 grudnia 2017r. Do udziału zgłosiło się 6 drużyn z miejscowości: Urszulin, Cyców, Niedźwiada, Wyryki, Uścimów oraz Ostrów Lubelski.

Od 1975 roku losy Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim są ściśle splecione z losami kopalni LW Bogdanka S.A., która przez ponad dwie dekady sprawowała patronat nad szkołą, zapewniając jej prawidłowe funkcjonowanie. Wielu absolwentów szkoły znalazło zatrudnienie na stanowiskach górniczych, w dozorze i administracji kopalni. Mimo różnych zawirowań ekonomicznych i administracyjnych, największa firma na Lubelszczyźnie pozostaje najważniejszym partnerem szkoły. Prognozy są znów bardzo optymistyczne ze względu na coraz lepsze wyniki ekonomiczne kopalni, która uzyskała koncesję na otwarcie nowego pola wydobywczego „Ostrów”. W wyniku umów obustronnych ZS może liczyć na zatrudnienie swoich absolwentów, stypendia i inne formy wsparcia.

W piątek 8 grudnia 2017 roku w Pałacu Sanguszków w Lubartowie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, organizowany przez Starostwo Powiatowe i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubartowie.

4 grudnia na uroczystej gali Barbórkowej zostały wręczone dyplomy i nagrody dla laureatów Konkursu BHP .

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi’’,

Wolontariusze, to o nich mowa; działają aktywnie, niosą bezinteresowną pomoc, są pełni zapału i chęci do pomocy potrzebującym.  Swym serdecznym uśmiechem dają innym wiele radości.