Aktualności 2017/2018

Każdy Polak rozumie wagę tego, co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku i każdy na miarę swoich możliwości stara się czcić kolejne rocznice odzyskania niepodległości.

Jedną z form okazania szacunku dla tego wydarzenia są rozgrywki sportowe z okazji Dnia Niepodległości,

LINTERIADA 1.1

27 września 2017 roku w Zespole Szkół została zawarta umowa o współpracy w realizacji programu konkursu „Linteriada 1.1” pomiędzy Zespołem Szkół a PRG „Linter” S.A.

Konkurs, którego dotyczyło porozumienie, jest adresowany do uczniów klas maturalnych, kształcących się w zawodach: technik górnictwa podziemnego i technik mechanik.

         Wyjątkowa uroczystość odbyła się 7 listopada 2017 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jej powodem było wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W piątek 10 listopada młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół spotkali się w szkolnej stołówce z dwóch powodów – 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ślubowania klasy pierwszej. Pierwszoklasiści, wychowankowie p. Anety Frelich, zostali oficjalnie i uroczyście przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Z przejęciem wypowiadali słowa Roty ślubowania:

W dniu 27 października 2017 r. uczniowie klasy 3M Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim Piotr Cabaj, Dominik Janasz, Piotr Karwacki wraz z opiekunem Joanną Żołnierczuk- Smerdel wzięli udział w konferencji inaugurującej OGÓLNOPOLSKI PROJEKT: