Aktualności

Sekcja estetyczno – porządkowa ogłasza

Konkurs na najczystszy pokój w internacie

Przewidziane nagrody!!!

Serdecznie zapraszamy!!!

                                                        

                                                                                                                               Organizator konkursu

  1. Jachewicz

W dniu 4 czerwca na terenie szkoły odbyło się ognisko zorganizowane z myślą  o absolwentach klas III mieszkających w Internacie. Ognisko zostało zainicjowane przez Młodzieżową Radę Internatu oraz wych. Agnieszkę Jachewicz. Wspólne biesiadowanie nie mogło obejść się bez pieczenia kiełbasek, rozmów, upominków  i wspólnych zdjęć. Powspominaliśmy, mając nadzieję, że lata spędzone w Internacie miło zapiszą się w pamięci wychowanków. ŻYCZYMY WAM POWODZENIA NA EGZAMINACH I WILEU SUKCESÓW W PRZYSZŁOŚC!

 

Jedna nakrętka - jedna pozytywna myśl skierowana w stronę Antosia

Młodzież mieszkająca w naszym internacie także w tym roku szkolnym zorganizowała zbiórkę nakrętek. Podobnie jak w roku poprzednim nakrętki pozyskane z przeprowadzonej akcji trafiły do Antosia. Każda wrzucona do pojemnika nakrętka to dobra myśl, którą kierują nasi wychowankowie w stronę Antka.

Zapraszamy do wkręcenia się do naszej akcji. Im nas więcej, tym więcej pozytywnych myśli.

M.W.

nakretka

W ramach działań sekcji estetyczno - porządkowej młodzież mieszkająca w Internacie zadbała o to, aby odświeżyć kwiaty doniczkowe. Wychowankowie chętnie dbają o kącik zieleni, rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności dotyczące wykonywania prac związanych z sadzeniem oraz pielęgnacją kwiatów i innych roślin na terenie Internatu.

 

 

Namiastka wiosny pojawiła się także u nas. Piękne kwiaty zasadzone przez wychowanków internatu ZS w Ostrowie Lubelskim swym urokiem wywołują pogodny nastrój w sercach wszystkich mieszkańców placówki. Kompozycja wiosenna utworzona w czasie zajęć wychowawczych jest dopełnieniem słonecznych promieni, które w ostatnim czasie cieszą młodzież.

 

Pożegnanie wychowanków, mieszkających ostatni rok w internacie!

         To, co piękne, szybko się kończy. Nadszedł czas zakończenia niezwykłego etapu, jakim był z pewnością dla tegorocznych maturzystów, czas pobytu w internacie.
Szkoła – szkołą, ale przecież to miejsce było ich drugim domem. Tutaj nawiązywali przyjaźnie, pewnie takie na całe życie. Tutaj poznawali nowych ludzi. Tutaj uczyli się życia.
         W internacie odbyło się uroczyste pożegnanie naszych wychowanków, którzy w tym roku kończą szkołę i zdają maturę. Wychowawcy podziękowali za wspólnie spędzony czas i wszystkim absolwentom wręczyli drobne upominki. Dla uczestników spotkania przygotowano słodki poczęstunek.

Wierzymy, że jeszcze wiele razy nasi Absolwenci zajrzą do internackich pokoi, by odwiedzić swoich znajomych i przyjaciół.
Do zobaczenia !

 

„Gdzie muzyka gra, muzyka gra…

Wychowanek naszego internatu Konrad Pękała 12.04.2018r. wziął udział w XII Powiatowym Konkursie Agnieszki Osieckiej w Kocku. Występując w kategorii muzycznej zaprezentował własną interpretację piosenki: „ Ukradła cyganka kurę”. Uczestnicząc w tym konkursie Konrad przyłączył się do propagowania twórczości Agnieszki Osieckiej. W przygotowaniach do występu wychowanka wspierała p. Marzena Walenciuk.

 

Dnia 11.04.2018r. w Internacie Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim odbyło się spotkanie z młodzieżą poświecone tematyce ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA. Wychowawcy przeprowadzili pogadankę informującą o działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej realizowaną\- pod hasłem: ZDROWIE DLA WSZYSTKICH.

Celem światowej Organizacji Zdrowia jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Zgodnie z zasadą Światowej Organizacji Zdrowia „wszyscy ludzie powinni być w stanie realizować swoje prawo do najwyższego możliwego poziomu zdrowia”

Młodzież dowiedziała się, że ZDROWIE DLA WSZYSTKICH to nie tylko hasło tegorocznego ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA, ale również wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która wzywa światowych przywódców do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju na lata 2015-2030, w tym do zapewnienia równego dostępu do opieki medycznej dla wszystkich ludzi na świecie.

W dniu 27.02.2018r. w Internacie Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, odbyły się zajęcia edukacyjne dla młodzieży.

Wychowankowie internatu licznie zgromadzili się na spotkaniu prowadzonym przez Pana Huberta Skarżyńskiego- Instruktora sportu, Instruktora pływania (trener II kategorii), Sędziego pływania, Sternika motorowodnego i jachtowego. Prowadzący zajęcia z młodzieżą zachęcał wychowanków do prowadzenia aktywnego stylu życia. Tężyzna fizyczna oraz kreowanie światopoglądu przez media to tematy przewijające się w czasie spotkania. Młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w pogadance.