LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę. Chodzi o to, żeby nauczyć się tańczyć w deszczu.

                                                                                                                      Steven D. Wolf

Po dziwnym pandemicznym roku szkolnym, wielu miesiącach zdalnej nauki i krótkim pobycie w szkole wszyscy – i uczniowie, i nauczyciele zasłużyli na wakacyjny odpoczynek. W upalny piątek 25 czerwca nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w sali szkolnej stołówki.

Uroczystość otworzył dyrektor szkoły Ryszard Smerdel, który powitał uczniów, rodziców, nauczycieli i zebranych gości. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością przyjaciele szkoły - wicestarosta Lucjan Mileszczyk, zastępca burmistrza Andrzej Bunia, dyrektor personalny Lubelskiego Węgla „Bogdanka” Paweł Kraszewski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Tadeusz Fituch i kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Eliza Franczak.

Dyrektor Smerdel w swoim przemówieniu nawiązał do widocznego na scenie motta, podkreślając, że mimo licznych wyzwań i trudności, udało się sukcesem zakończyć rok szkolny, co kosztowało wiele wysiłku ze strony uczniów, nauczycieli i rodziców. Wicestarosta Lucjan Mileszczyk odczytał życzenia od Starosty Powiatu Lubartowskiego Ewy Zybały skierowane do dyrekcji, młodzieży i grona pedagogicznego Zespołu Szkół, dołączając również swoje osobiste życzenia. Dyrektor Paweł Kraszewski zabrał głos w imieniu władz kopalni, podkreślając, jak ważnym partnerem firmy jest nasz szkoła, której absolwenci zasilają kadry kierownicze i pracownicze Lubelskiego Węgla „Bogdanka”. Wiadomo, że dzięki udanej współpracy z kopalnią szkoła może liczyć na wsparcie w realizacji swoich zadań, a uczniowie i absolwenci na programy stypendialne i atrakcyjne warunki zatrudnienia.  W części oficjalnej wystąpiły także przedstawicielki Rady Rodziców p. Edyta Kubicka i p. Brygida Rychel, które podziękowały dotychczasowemu przewodniczącemu p. Bogusławowi Izdebskiemu za cztery lata działalności.

Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody z rąk dyrekcji i wychowawców. Najwyższą średnią ocen w szkole 5,71 uzyskał Hubert Kaczmarczyk z klasy 2G, który pretenduje do Stypendium Prezesa Rady Ministrów jako uczeń czteroletniego technikum. Z technikum pięcioletniego o stypendium PRM ubiega się Martyna Piekarz z klasy 2Gp ze średnią 5,28. W gronie wyróżnionych uczniów znaleźli się także: Jakub Jóźwiak z 2M, Michał Lutomski z 2Mp, Gracjana Dziadko z 2G, Andrzej Bzoma z 3M, Monika Kisiel i Adrian Lemke z 3G.

Uroczystość zakończyła się zabawną częścią artystyczną, którą zaprezentowały uczennice klasy 2Gp Martyna Piekarz i Patrycja Kruk pod okiem wychowawczyni p. Edyty Petryszak. Scenografię wykonała p. Anna Tajer, a prowadzenie i obsługę techniczną zapewnił p. Zenon Dzioch. Po akademii uczniowie rozeszli się do klas, aby otrzymać świadectwa promocyjne. Były kwiaty, życzenia i nadzieja, że następny rok szkolny będzie lepszy. A teraz już wakacje!

                                                                                                                                 JG