Obchody rocznicy pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie są ważnym wydarzeniem w kalendarzu uroczystości gminnych w Ostrowie Lubelskim, integrującym lokalną społeczność, której częścią jest Zespół Szkół.

 Uczniowie i nauczyciele Technikum Zawodowego uczestniczyli w obchodach, przyczyniając się do kultywowania pamięci o naszej historii oraz promując szkołę na stoisku z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół.

Tym razem, oprócz informacji o kierunkach kształcenia, mogliśmy zaprezentować mini – instalację fotowoltaiczną, pokazującą praktyczne wykorzystanie energii słonecznej do zasilania pompy wodnej
i lampy sygnałowej. W ten oto sposób historia splotła się z teraźniejszością i przyszłością.

L.W.