Język ojczysty jest naszym dziedzictwem kulturowym, czymś, co nas - Polaków ukształtowało, co pozwalało nam zachować tożsamość narodową w czasach zaborów i wojen.

Nie zawsze jesteśmy tego świadomi, używając go na co dzień.

Taki dzień, to okazja do refleksji nad wartością języka polskiego,  który sprawia nam tyle trudności, bo – nie da się ukryć – do łatwych nie należy J

Warto się zastanowić, nad naszym stosunkiem do czegoś, co wydaje się naturalne, oczywiste, zwyczajne, a wcale takie zwyczajne nie jest.

Czy wystarczająco dbamy o naszą polszczyznę?

Pracujemy nad bogaceniem słownictwa?

Dbamy o kulturę języka?

Rzeczywistość, w jakiej żyjemy językowi  narodowemu nie sprzyja. Jednak to NASZ język – szanujmy go i dbajmy o niego tak, „aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

L.W.