LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

A A A

Nasza szkoła proponuje na rok szkolny 2021/2022 otwarcie nowych kierunków kształcenia:

   - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

   - technik elektryk

Odnawialne źródła energii, to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania ochrony środowiska naturalnego, dotyczącej „Strategii polityki energetycznej rządu Polski do 2040 roku”, która wyznaczać będzie strategiczne kierunki sektora energetycznego.

Uczniowie w trakcie nauki zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z :

* montażem, kontrolowaniem pracy, naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,

*wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki,

*pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej, a także wykorzystania biomasy.

               Absolwenci kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdą zatrudnienie w :

*przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz w serwisach ich obsługi,

*zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną,

*administracji publicznej, bankach, instytutach badawczych,

*biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych

*własnych firmach

*na stanowiskach nadzoru technicznego, które polegają na utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania instalacji energii odnawialnej.

Chcesz zdobyć ten zawód, przyjdź do naszej szkoły!!!

Zawód elektryka, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Oferuje poznanie nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się systemów elektrycznych, obecnych w każdej dziedzinie życia. Daje możliwość rozwoju w różnych kierunkach, to dobrze płatny zawód.

 Elektryk może zajmować się:

*naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

*naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych,

*wykonaniem instalacji elektrycznych,

*naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

Absolwent kierunku technik elektryk znajdzie zatrudnienie w:

*zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,

* wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną,

*zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,

*zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,

* wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ucząc się w zawodzie elektryka zawsze znajdziesz pracę !

Chcesz zostać elektrykiem? Czeka na Ciebie miejsce w naszej szkole!!!