LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

A A A

Tolerancja jest harmonią różnorodności.

Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój.

Ile razy w Twoim życiu zdarzyło Ci się usłyszeć lub wypowiedzieć słowo tolerancja? Ile swojego cennego czasu poświęciłeś/łaś na to, by odpowiedzieć sobie na pytania: Czym tak naprawdę jest dla Ciebie  tolerancja ? Jak ją rozumiesz? Jak ją czujesz, tam w głębi Twojego serca? Czy jesteś osobą tolerancyjną? Czy zawsze czy tylko wtedy, kiedy jest to dla Ciebie wygodne? Z jakim nastawieniem wchodzisz w świat w  którego budowie stanowisz tak   ważny element ? Co zrobiłeś/aś dzisiaj, by zachować harmonię w różnorodności Twojego świata? Na ile jest to dla Ciebie ważne?

 Tysiące innych pytań cisnął się na usta, kiedy myślimy i mówimy o tolerancji. Jest ona bowiem istotnym warunkiem do bycia człowiekiem oraz godnego przeżywania swojego człowieczeństwa. Tolerancja stanowi  istotną wartość na drodze do zaspokojenia podstawowej potrzeby człowieka jaką jest  poczucie bezpieczeństwa. Ludzkość nie przeszła obojętnie obok tego zagadnienia, widząc na osi  historii jak wielką krzywdę może wyrządzić światu jej brak, bowiem w puste miejsce powstałe z owego braku tolerancji wkradają się dyskryminacja, nietolerancja i nienawiść panosząc się tam bez umiaru.

W celu stanowczego powiedzenia  NIE dla braku tolerancji, co roku 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto to  zainicjowane zostało przez UNESCO a następnie 12 grudnia 1995 roku ustanowione przez Zgromadzenie ONZ jako odpowiedź na rosnącą falę nietolerancji, która przejawiała się między innymi poprzez dyskryminację, przemoc czy też rasizm. Następstwem tego wydarzenia było przyjęcie przez kraje członkowskie UNESCO Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji, która wybrzmiała następująco:

 Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”   

Owa deklaracja jest swego rodzaju kierunkowskazem na drodze do bezpiecznego, pełnego szacunku i dobra jutra. Ważne jest, by każdy  krok wykonany w kierunku drugiego człowieka zostawiał po sobie ślad szacunku, akceptacji, wolności, tolerancji…

A Ty? Jak się zachowasz i co zrobisz, by Twoje jutro było bardziej tolerancyjne?

                                        M.W.