„Sprzątanie świata - " jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. 

 „Sprzątanie świata ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska do której włączyła się społeczność Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelski. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

„Sprzątanie świata” = razem możemy więcej!

A. S.

 

ss20   ss20   ss20